HÖK-kifizetések BGE

Tóth Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Gazdasági Egyetem részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Tóth Mónika

Tisztelt Budapesti Gazdasági Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 6.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Budapesti Gazdasági Egyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s H K kifizet sek BGE.txt
4K Download View as HTML


Your message to [email address] couldn't be delivered.
info wasn't found at bgf.hu.
kmt+request-7070-538. . . Office 365 info
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
* Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
* Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
* The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
* Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
If the problem continues, forward this message to your email admin. If
you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section
below.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Sent request to Budapesti Gazdasági Egyetem again, using a new contact address.

Feladó: Hallgatói Szolgáltatási Osztály PSZK
Budapesti Gazdasági Egyetem

Tisztelt Tóth Mónika!

Kérését továbbítottam az illetékes személy felé.

Üdvözlettel,

Borsi Beatrix
Ügyfélszolgálati ügyintéző

Budapesti Gazdasági Egyetem
Hallgatói Adminisztrációs Osztály
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
+36 1 469 6601

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rigó Attila
Budapesti Gazdasági Egyetem

Tisztelt Tóth Mónika!
 
Hivatkozással a 2016. július 6. napján érkezett, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem vonatkozásában 2010. szeptember 1-től az önkormányzati tisztségre
vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari HÖK
tisztségviselőknek történt összes kifizetéssel kapcsolatban
küldött közérdekű adatkérésére az alábbiakról tájékoztatom.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 29. (2) bekezdése alapján, a közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó határidőt - az adatigénylés alapjául szolgáló 
adatok terjedelmére és összegyűjtésére tekintettel - 15 nappal
meghosszabbítom.
A fentiek mellett egyben felhívom szíves figyelmét, hogy G. Szabó Dániel
szintén az Átlásztó.Oktatástól szó szerint ugyanezzel a tartalommal
keresett meg bennünket 2016. július 5-én, ezért arra kérem Önöket, hogy
előzetesen egyeztessenek a közérdekű megkeresésről, mert az így is szűkös
kapacitások miatt nem tudunk olyan hatékonyan megfelelni az
adatkéréseknek. 
 
Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásul vételét.
Üdvözlettel:
dr. Rigó Attila
jogi igazgató
Budapesti Gazdasági Egyetem

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rigó Attila
Budapesti Gazdasági Egyetem


Attachment image001.jpg
26K Download

Attachment image002.jpg
2K Download

Attachment BGE k z leti szt nd jak 2010 szeptember 2016 junius.xlsx
737K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Mónika!

 

Hivatkozással a 2016. július 6. napján érkezett, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII.
törvény 29. (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbított közérdekű
adatigénylést a mellékelt Excel táblázat formájában teljesítem.

 

A közérdekű adatkérés iránti igényének teljesítésére az Ön kérésének
megfelelően az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kizárólag elektronikus
úton teszek eleget a ([FOI #7070 email]) címre, mely
megérkezéséről szíves visszaigazolását kérem.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Rigó Attila

jogi igazgató

 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Jogi Igazgatóság

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

+36 1 469 6660

 

 

 

 

From: Dr. Rigó Attila
Sent: Thursday, July 21, 2016 11:06 PM
To: [FOI #7070 email]
Subject: Fw: Közérdekű adat igénylés - HÖK-kifizetések BGE
Importance: High

 

Tisztelt Tóth Mónika!

 

Hivatkozással a 2016. július 6. napján érkezett, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem vonatkozásában 2010. szeptember 1-től az önkormányzati tisztségre
vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari HÖK
tisztségviselőknek történt összes kifizetéssel kapcsolatban
küldött közérdekű adatkérésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 29. (2) bekezdése alapján, a közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó határidőt - az adatigénylés alapjául szolgáló 
adatok terjedelmére és összegyűjtésére tekintettel - 15 nappal
meghosszabbítom.

 

A fentiek mellett egyben felhívom szíves figyelmét, hogy G. Szabó Dániel
szintén az Átlásztó.Oktatástól szó szerint ugyanezzel a tartalommal
keresett meg bennünket 2016. július 5-én, ezért arra kérem Önöket, hogy
előzetesen egyeztessenek a közérdekű megkeresésről, mert az így is szűkös
kapacitások miatt nem tudunk olyan hatékonyan megfelelni az
adatkéréseknek. 

 

Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Rigó Attila

jogi igazgató

 

Budapesti Gazdasági Egyetem

 

------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Mónika:
Csak a(z) Budapesti Gazdasági Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére Tóth Mónika által

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei