HÖK-kifizetések ELTE

G. Szabó Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 5.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

Tisztelt Adatigénylő!
Hivatkozással az Ön által megküldött - Közérdekű adat igénylés -
HÖK-kifizetések ELTE tárgyú közérdekű adatigénylési kérelemre, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló ^
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
- mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik – az Infotv. 29.§ (1) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
    
Üdvözlettel:

dr. Rigó Kinga sk.
adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Sok másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment ELTE HOK tisztsegviselok kifizetesek.zip
2.1M Download


Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

 

  [5]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: zip fájl, amely 9 db excel táblát tartalmaz

 

 

G. Szabó Dániel úr részére

Emailen: [6]<[FOI #7045 email]>

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján az alábbi közérdekű adatmegismerési igénnyel fordul az Egyetemhez:

 

“Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.
szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói önkormányzati
tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari
hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt összes kifizetés
alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30.
§ (2) bekezdésével):

- a jogosult neve,

- a jogosult tisztsége,

- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként

eltöltött évek száma,

- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,

- a kiutalás indoka,

- a kiutalás jogcíme,

- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,

- az átutalás napja.”

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend,
15. sz. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat)  28. § (4) bekezdése
értelmében: " Az Egyetem nem köteles az igény teljesítése érdekében maga
előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében
lévő adatok tekintetében kell biztosítania."

Erre figyelemmel a mellékletben foglaltak szerint továbbítom az Ön részére
közérdekű adatmegismerési igényének teljesítését. Tájékoztatom, hogy a
Bölcsészettudományi Karhoz tartozó melléklet nem tartalmazza a Kar összes
vonatkozó adatát. Ezúton kérem szíves türelmét, igyekszünk mielőbb
megküldeni azokat is.

 

Budapest, 2016. augusztus 09.

Tisztelettel:

 

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

 

 

 

2016.08.07. 19:16 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:

Tisztelt ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Sok másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment ELTE BTK HOK tisztsegviselok kifizetesek 201009 201306.zip
8.2M Download


 

  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: zip fájl, amely 27 db PDF fájlt tartalmaz

 

 

 

G. Szabó Dániel úr részére

Emailen: [2]<[FOI #7045 email]>

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegismerési igénye alapján az előző, lentebb látható
levelemre hivatkozással csatoltan küldöm a Bölcsészettudományi Karra
vonatkozóan 2010. szeptember 1-től 2013. június hónapjáig bezárólag
hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel
az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt
összes kifizetés igényelt adatait.  

 

 

Budapest, 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

 

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Határidő hosszabbítás - közérdekű adat igénylés,
HÖK-kifizetések ELTE
Dátum: Tue, 9 Aug 2016 11:36:38 +0200
Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda
[3]<[email address]>
Címzett: G. Szabó Dániel [4]<[FOI #7045 email]>

Link: [5]File-List
Link: [6]Edit-Time-Data
Link: [7]themeData
Link: [8]colorSchemeMapping

 

  [9]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: zip fájl, amely 9 db excel táblát tartalmaz

 

 

G. Szabó Dániel úr részére

Emailen: [10]<[FOI #7045 email]>

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján az alábbi közérdekű adatmegismerési igénnyel fordul az Egyetemhez:

 

“Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.
szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói önkormányzati
tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari
hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt összes kifizetés
alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30.
§ (2) bekezdésével):

- a jogosult neve,

- a jogosult tisztsége,

- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként

eltöltött évek száma,

- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,

- a kiutalás indoka,

- a kiutalás jogcíme,

- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,

- az átutalás napja.”

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend,
15. sz. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat)  28. § (4) bekezdése
értelmében: " Az Egyetem nem köteles az igény teljesítése érdekében maga
előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében
lévő adatok tekintetében kell biztosítania."

Erre figyelemmel a mellékletben foglaltak szerint továbbítom az Ön részére
közérdekű adatmegismerési igényének teljesítését. Tájékoztatom, hogy a
Bölcsészettudományi Karhoz tartozó melléklet nem tartalmazza a Kar összes
vonatkozó adatát. Ezúton kérem szíves türelmét, igyekszünk mielőbb
megküldeni azokat is.

 

Budapest, 2016. augusztus 09.

Tisztelettel:

 

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

 

 

 

2016.08.07. 19:16 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:

Tisztelt ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Sok másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő G. Szabó Dániel:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei