HÖK-kifizetések NYME

Borsi Rebeka Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyugat-magyarországi Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 6.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Borsi Rebeka Katalin hozzászólt ()

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Több másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Ha kérdéseik vannak az adatigényléssel kapcsolatban, szívesen
segítek.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Link to this

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Kérem a kért adatokat küldjék meg, tekintve, hogy az
adatszolgáltatás törvényben meghatározott határideje július 21-én
lejárt. Ellenkező esetben bírósághoz fordulok.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Károly
Nyugat-magyarországi Egyetem

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!

 

A „Közérdekű adat igénylés - HÖK-kifizetések NYME” levelére hivatkozással
kérem további türelmét, ugyanis az illetékes HÖK vezetők nem tartózkodnak
Sopronban, és megkeresésükre csak Ők tudnak válaszolni.

 

Igyekszünk minél hamarabb összegyűjteni a kért információkat.

 

 

 

Üdvözlettel:

Horváth Károly

Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Mobil: +36 30 437-2561

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: István Ódor

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!
Ódor István vagyok, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Egyetemi Hallgatói
Önkormányzatának Elnöke. Igyekszünk eleget tenni az adatszolgáltatásnak,
még egy kis türelmet kérek, remélem a jövő héten már sikerül minden
információt elküldenem, addig is kérem türelmét. 
--
Köszönetttel:
Ódor István
Elnök
Nyugat-magyarországi Egyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
9400 Sopron, Ady Endre út 5.
Tel: +36-99-518-243
Mobil: +36-30-962-69-83
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]http://hok.nyme.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://hok.nyme.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Ódor István!

Köszönöm az együttműködésüket, várom mielőbbi válaszukat.
Azonban mivel a törvényben meghatározott keresetindítási határidő augusztus 20-án lejár, ezért az adatszolgáltatás nem teljesítése miatt keresetet fogunk benyújtani, ugyanis erre a határidő lejárta után nem lesz lehetőségünk. A keresetet visszavonjuk, amint megérkeznek a kért adatok.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borsi Rebeka Katalin:
Csak a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei