HÖK-kifizetések SE

Borsi Rebeka Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 6.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

46409-9/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

46409-11/2016.
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az adatok összegyűjtése, előkészítése folyamatban van, ez azonban hosszabb
időt vesz igénybe, különösen a nyári időszak miatt (szabadságok).
 
Kérem további szíves türelmét az adatigénylés teljesítése vonatkozásában.
 
Köszönettel és tisztelettel:
 
dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt dr. Kovács Zsolt!

Köszönöm a válaszát. Amennyiben lehetséges, kérem, hogy az adatigénylést a következő két héten belül, azaz augusztus 22-ig szíveskedjenek teljesíteni.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt dr. Kovács Zsolt!

Továbbra is várom mielőbbi válaszukat, azonban mivel a törvényben meghatározott keresetindítási határidő szeptember 4-én lejár, ezért az adatszolgáltatás nem teljesítése miatt keresetet fogunk benyújtani, ugyanis erre a határidő lejárta után nem lesz lehetőségünk. A keresetet visszavonjuk, amint megérkeznek a kért adatok.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment 2010 2011 1 2.pdf
404K Download View as HTML

Attachment 2011 2012 1 2.pdf
247K Download View as HTML

Attachment 2011 2012 2 2.pdf
111K Download View as HTML

Attachment 2012 2013 1 2.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2012 2013 2 2.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2013 2014 1 2.pdf
254K Download View as HTML

Attachment 2013 2014 2 2.pdf
173K Download View as HTML

Attachment 2014 2015 1 2.pdf
199K Download View as HTML

Attachment 2014 2015 2 3.pdf
118K Download View as HTML

Attachment 2015 2016 1 2.pdf
113K Download View as HTML

Attachment H K kifizet sek 2010 2015 GYTK.pdf
319K Download View as HTML

Attachment K z rdek adatok H K EKK.pdf
193K Download View as HTML

Attachment K Z RDEK H K tiszts gvisel knek t rt nt kiutal s OK.pdf
745K Download View as HTML

Attachment 2010 2011 2 2.pdf
407K Download View as HTML

Attachment 2015 2016 2.pdf
530K Download View as HTML

Attachment H K kifizet se SE ETK 1.pdf
673K Download View as HTML


46409-12/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Ön a következő adatigénylést küldte meg nekünk:
 
"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.
szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
(összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja."
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatokat. A "jogosultak által hallgatói
önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma" adat sajnos még nem
áll rendelkezésemre, amint megkapom a HÖK-től, megküldöm Önnek.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Figyelmes hozzászólt ()

A lényeg kimaradt az ÁOK-s listából: a HÖK egyetemi szintű vezetői tisztséget ellátott Vámosi Péter ösztöndíja hiányzik 2013 év egy részétől. Véletlen, hogy csak az egész HÖK első számú vezetőjének ösztöndíja maradt ki? Vagy mások is kimaradtak?

Link to this

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Köszönöm az adatokat, de ezt az adatigénylés teljesítéseként nem
tudom elfogadni. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében az
adatigénylő által kért formában kell teljesíteni. Ettől az
adatkezelő csak akkor térhet el, ha a kért formátum használata
számára aránytalan nehézséget jelentene.

Az adatigénylésben az adatokat szerkeszthető Excel fájlban kértem,
önök azonban pdf formátumban küldték meg az adatokat. A fenti
levelezésben nem indokolták, hogy miért tértek el a kért
formátumtól, illetve hogy az Excel formátum használata miért
jelentene aránytalan nehézséget az önök számára, noha ennek
jogszerűségét egy perben önöknek kell bizonyítaniuk [Infotv. 31. §
(2)]. A pdf-ek formázása alapján úgy tűnik, hogy ezek eredetileg
Excel fájlok voltak, amelyeket később pdf formátumúvá alakítottak.
Ez arra utal, hogy a kért formátum (szerkeszthető Excel fájl)
használata önök számára nemhogy nehézséget nem jelentene, hanem
egyszerűbb lenne, hiszen nem kellene pdf-fé alakítani a fájlokat.

Kérem továbbá, hogy az információszabadsághoz fűződő alapjog minél
teljesebb érvényesülése érdekében a kért adatokat intézményi
szinten egységesen, összesen egy darab Excel fájlban küldjék meg.

Tájékoztatom, hogy mivel a keresetindítási határidő már nagyon
közel volt, a fentiek miatt keresetet nyújtottunk be a bíróságra, de
ezt természetesen visszavonom, amint a kért formátumban megkapjuk
az adatokat.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment K Z RDEK H K tiszts gvisel knek t rt nt kiutal s OK.xlsx
27K Download View as HTML

Attachment H K kifizet sek GYTK 2010 2015.xlsx
26K Download View as HTML

Attachment K z rdek adatok H K EKK.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment FOK 2010 2011 2015 2016.xls
87K Download View as HTML

Attachment H K kifizet se SE ETK.xlsx
140K Download View as HTML


46409-14/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatokat excel formátumban.
A kért adatok sajnos csak karonként, több különbözőképpen formázott excel
táblázatban állnak rendelkezésünkre.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Borsi Rebeka Katalin <[FOI #7072 email]>
2016.09.05. 21:15 >>>
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Köszönöm az adatokat, de ezt az adatigénylés teljesítéseként nem
tudom elfogadni. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében az
adatigénylő által kért formában kell teljesíteni. Ettől az
adatkezelő csak akkor térhet el, ha a kért formátum használata
számára aránytalan nehézséget jelentene.

Az adatigénylésben az adatokat szerkeszthető Excel fájlban kértem,
önök azonban pdf formátumban küldték meg az adatokat. A fenti
levelezésben nem indokolták, hogy miért tértek el a kért
formátumtól, illetve hogy az Excel formátum használata miért
jelentene aránytalan nehézséget az önök számára, noha ennek
jogszerűségét egy perben önöknek kell bizonyítaniuk [Infotv. 31. §
(2)]. A pdf-ek formázása alapján úgy tűnik, hogy ezek eredetileg
Excel fájlok voltak, amelyeket később pdf formátumúvá alakítottak.
Ez arra utal, hogy a kért formátum (szerkeszthető Excel fájl)
használata önök számára nemhogy nehézséget nem jelentene, hanem
egyszerűbb lenne, hiszen nem kellene pdf-fé alakítani a fájlokat.

Kérem továbbá, hogy az információszabadsághoz fűződő alapjog minél
teljesebb érvényesülése érdekében a kért adatokat intézményi
szinten egységesen, összesen egy darab Excel fájlban küldjék meg.

Tájékoztatom, hogy mivel a keresetindítási határidő már nagyon
közel volt, a fentiek miatt keresetet nyújtottunk be a bíróságra, de
ezt természetesen visszavonom, amint a kért formátumban megkapjuk
az adatokat.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Szabó János hozzászólt ()

Csak a HÖK felső vezetőinek ösztöndíja maradt ki :) Vámosi Péter 2013 óta nem kapott ösztödíjat?

Link to this

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Delivered

Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

A kari HÖK-ök kifizetéseinek Excel táblázatait köszönettel megkaptam. Azonban az adatigénylésemben kért egyetemi hallgatói önkormányzati kifizetések listáját nem küldték meg a kari HÖK kifizetések mellé, így kértem pótlólag ezt is küldjék meg számomra.

Mivel a törvény által meghatározott keresetindítási határidő 2016. szeptember 4-én lejárt, ezért keresetet nyújtottam be az adatigénylés részleges teljesítése miatt, melyet az adatigénylés teljes teljesítése után természetesen visszavonok.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment kifizet sek tiszts gvisel k 2.rar
275K Download


Iktatószám: 46409-22/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm Önnek a tisztségviselők megbízatásának időtartamát is
tartalmazó táblázatokat.
 
Kérésének megfelelően egységes kinézetre szerkesztettük át a
dokumentumokat, melyek így a
kifizetések időpontja szerint évekre bontva tartalmazzák a közéleti
ösztöndíjak folyósítását,
leszámítva az ETK esetében, amely a nyers dokumentum szerkezete okán
nevekre bontva jeleníti
meg.
 
Tisztelettel tájékoztatom, hogy jelenleg valamennyi közéleti ösztöndíj
folyósítása a Dékáni
Hivatalokon keresztül történik, a Kari Térítési és Juttatási Rendekben
megszabottak alapján, így a
táblázatok a HÖK központi tisztségviselőinek közéleti ösztöndíját is
tartalmazzák.
Valamennyi táblázat tartalmazza a „Tisztségviselők” fület, melyben
feltűntetésre kerültek a HÖK
tisztségviselői, de szeretném megjegyezni, hogy a hatályos HÖK Alapszabály
a részönkormányzati alelnököket nem
tekinti tisztségviselőnek.
Kérem szíveskedjen tájékoztatni az adatszolgáltatás elfogadásáról és a
kereset visszavonásáról.
 
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> <...> 2016.10.12. 10:56 >>>
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

A KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül HÖK-kifizetések tárgyban
küldött adatigénylésemmel kapcsolatban 2016. október 1. napján jeleztem
Önök felé, hogy bár a kari HÖK-ök kifizetéseinek Excel táblázatait
köszönettel megkaptam, azonban az adatigénylésemben kért egyetemi
hallgatói önkormányzati kifizetések listáját nem küldték meg a kari HÖK
kifizetések mellé. Ezért kértem, hogy pótlólag ezt is küldjék meg
számomra.

Mivel a törvény által meghatározott keresetindítási határidő 2016.
szeptember 4-én lejárt, ezért keresetet nyújtottam be az adatigénylés
részleges teljesítése miatt. Azonban a Fővárosi Törvényszék 2016. október
18-i napjára tűzte ki a tárgyalás időpontját, így érdeklődnék, hogy
várható-e addig a kért táblázat megküldése? Az adatigénylés teljes
teljesítése után a keresetet természetesen visszavonom.

Üdvözlettel:

 

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment De k Bence k z leti szt nd j 1.xls
24K Download View as HTML

Attachment Kuron Bence k z leti szt nd j 1.xls
25K Download View as HTML

Attachment Szigeti Szil rd k z leti szt nd j 1.xls
26K Download View as HTML

Attachment V mosi P ter k z leti szt nd j 1.xls
26K Download View as HTML


46409-26/KSJIF/2016

Tisztelt Adatigénylő!
 
(1) Megerősítem, hogy az EKK és a FOK esetében az utalásokat valóban
félévente egyszer teljesítik, mert így vannak kiírva a pályázatok.
 
(2) A HÖK központi tisztségviselői közül négy EHÖK alelnök kifizetései,
akik egyidejűleg kari HÖK tisztségviselők nem voltak sajnos valóban
kimaradtak a táblázatból. Az ő kifizetéseiket pótlólag külön táblázatokban
megküldöm Önnek.
 
Az adatok a Neptunból kerültek leszűrésre, most már minden központi és
kari HÖK tisztségviselő kifizetéseit megküldtük.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Rebeka Borsi <[email address]> 2016.10.16. 23:04 >>>
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

A táblázatokat köszönettel megkaptam.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban két kérdésem maradt:

(1) Kérem tisztázzák, hogy az EKK és a FOK esetében az utalásokat valóban
félévente egyszer teljesítik-e. Ennek tisztázását azért kérem, mert ez
eltér mind a többi Semmelweis-es kar, mind az általunk más egyetemeken
tapasztalt gyakorlattól.

(2) Kérem erősítsék meg, hogy a listák a HÖK központi tisztségviselőinek
összes kifizetését is tartalmazzák. Példának kiemelném, hogy a táblázat
szerint Vámosi Péter elnöki tisztségének egy jelentős ideje alatt nem
kapott ösztöndíjat, ami szokatlan.

Kérem szíves együttműködésüket a fenti két kérdés tisztázása ügyében. Ha
ezt a két kérdést tisztázni tudjuk, a keresetet visszavonom.
Tisztelettel,
Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borsi Rebeka Katalin:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei