HÖK-kifizetések SE

G. Szabó Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 7.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

46544-2/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Kovács Zsolt!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Sok másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

46544-3/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az adatok összegyűjtése, előkészítése folyamatban van, ez azonban hosszabb
időt vesz igénybe, különösen a nyári időszak miatt (szabadságok).
 
Kérem további szíves türelmét az adatigénylés teljesítése vonatkozásában.
 
Köszönettel és tisztelettel:
 
dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Kovács Zsolt!

Köszönöm a tájékoztatást, mivel közeledik a keresetindítási határidő, ezért keresetet fogok benyújtani az ügyben, de természetesen amin megérkeznek az adatok, ettől el fogok állni.

Előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment 2010 2011 1 2.pdf
404K Download View as HTML

Attachment 2011 2012 1 2.pdf
247K Download View as HTML

Attachment 2011 2012 2 2.pdf
111K Download View as HTML

Attachment 2012 2013 1 2.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2012 2013 2 2.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2013 2014 1 2.pdf
254K Download View as HTML

Attachment 2013 2014 2 2.pdf
173K Download View as HTML

Attachment 2014 2015 1 2.pdf
199K Download View as HTML

Attachment 2014 2015 2 3.pdf
118K Download View as HTML

Attachment 2015 2016 1 2.pdf
113K Download View as HTML

Attachment H K kifizet sek 2010 2015 GYTK.pdf
319K Download View as HTML

Attachment K z rdek adatok H K EKK.pdf
193K Download View as HTML

Attachment K Z RDEK H K tiszts gvisel knek t rt nt kiutal s OK.pdf
745K Download View as HTML

Attachment 2010 2011 2 2.pdf
407K Download View as HTML

Attachment 2015 2016 2.pdf
530K Download View as HTML

Attachment H K kifizet se SE ETK 1.pdf
673K Download View as HTML


46544-4/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Ön a következő adatigénylést küldte meg nekünk:
 
"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.
szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
(összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja."
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatokat. A "jogosultak által hallgatói
önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma" adat sajnos még nem
áll rendelkezésemre, amint megkapom a HÖK-től, megküldöm Önnek.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Kovács Zsolt!

Köszönöm az adatokat, de ezt az adatigénylés teljesítéseként nem tudom elfogadni. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében az adatigénylő által kért formában kell teljesíteni. Ettől az adatkezelő csak akkor térhet el, ha a kért formátum használata számára aránytalan nehézséget jelentene.

Az adatigénylésben az adatokat szerkeszthető Excel fájlban kértem, önök azonban pdf formátumban küldték meg az adatokat. A fenti levelezésben nem indokolták, hogy miért tértek el a kért formátumtól, illetve hogy az Excel formátum használata miért jelentene aránytalan nehézséget az önök számára, noha ennek jogszerűségét egy perben önöknek kell bizonyítaniuk [Infotv. 31. § (2)]. A pdf-ek formázása alapján úgy tűnik, hogy ezek eredetileg Excel fájlok voltak, amelyeket később pdf formátumúvá alakítottak. Ez arra utal, hogy a kért formátum (szerkeszthető Excel fájl) hsználata önök számára nemhogy nehézséget nem jelentene, hanem egyszerűbb lenne, hiszen nem kellene pdf-fé alakítani a fájlokat.

Kérem továbbá, hogy az információszabadsághoz fűződő alapjog minél teljesebb érvényesülése érdekében a kért adatokat intézményi szinten egységesen, összesen egy darab Excel fájlban küldjék meg.

Tájékoztatom, hogy mivel a keresetindítási határidő már nagyon közel volt, a fentiek miatt keresetet nyújtottam be a bíróságra, de ezt természetesen visszavonom, amint a kért formátumban megkapjuk az adatokat.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment K Z RDEK H K tiszts gvisel knek t rt nt kiutal s OK.xlsx
27K Download View as HTML

Attachment H K kifizet sek GYTK 2010 2015.xlsx
26K Download View as HTML

Attachment K z rdek adatok H K EKK.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment FOK 2010 2011 2015 2016.xls
87K Download View as HTML

Attachment H K kifizet se SE ETK.xlsx
140K Download View as HTML


46544-6/KJSIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatokat excel formátumban.
A kért adatok sajnos csak karonként, több különbözőképpen formázott excel
táblázatban állnak rendelkezésünkre.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> G. Szabó Dániel<[FOI #7081 email]> 2016.09.05.
17:18 >>>
Tisztelt Kovács Zsolt!

Köszönöm az adatokat, de ezt az adatigénylés teljesítéseként nem tudom
elfogadni. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében az adatigénylő által
kért formában kell teljesíteni. Ettől az adatkezelő csak akkor térhet el,
ha a kért formátum használata számára aránytalan nehézséget jelentene.

Az adatigénylésben az adatokat szerkeszthető Excel fájlban kértem, önök
azonban pdf formátumban küldték meg az adatokat. A fenti levelezésben nem
indokolták, hogy miért tértek el a kért formátumtól, illetve hogy az Excel
formátum használata miért jelentene aránytalan nehézséget az önök számára,
noha ennek jogszerűségét egy perben önöknek kell bizonyítaniuk [Infotv.
31. § (2)]. A pdf-ek formázása alapján úgy tűnik, hogy ezek eredetileg
Excel fájlok voltak, amelyeket később pdf formátumúvá alakítottak. Ez arra
utal, hogy a kért formátum (szerkeszthető Excel fájl) hsználata önök
számára nemhogy nehézséget nem jelentene, hanem egyszerűbb lenne, hiszen
nem kellene pdf-fé alakítani a fájlokat.

Kérem továbbá, hogy az információszabadsághoz fűződő alapjog minél
teljesebb érvényesülése érdekében a kért adatokat intézményi szinten
egységesen, összesen egy darab Excel fájlban küldjék meg.

Tájékoztatom, hogy mivel a keresetindítási határidő már nagyon közel volt,
a fentiek miatt keresetet nyjtottam be a bíróságra, de ezt természetesen
visszavonom, amint a kért formátumban megkapjuk az adatokat.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Szabó János hozzászólt ()

Az adatszolgáltatásból csak a lényeg, a HÖK felső vezetőinek ösztöndíja maradt ki :) A HÖK volt elnöke 2013 óta nem kapott ösztöndíjat??

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő G. Szabó Dániel:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések ME

A(z) Miskolci Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei