HÖK-ös hallgatók telefon költsége

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014 és 2015 évben havi bontásban mennyi közpénzt költött az egyetem a HÖK-ös hallgatók telefon- és internetszámláira? A kérés minden hallgatóra vonatkozik, aki egyetemi közpénzen fenntartott mobil telefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett az időszak bármely részében. Igényelt adatok: hallgató neve, utána a telefon és internetköltsége havi bontásban. A kérés csak a nevekre és az elköltött közpénzek összegére vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment ADATSZOLGALTATAS SZABO JANOS 201601250001 1 2.pdf
2.7M Download View as HTML


7870-4/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
A 2016. január 25. napján kelt a Semmelweis Egyetem HÖK-ös hallgatóinak
telefon - és internetszámláira vonatkozó adatigénylésére tekintettel az
Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján mellékelten megküldöm a
rendelkezésemre bocsátott adatokat.
 
Az adatigénylés teljesítése során a hallgatók neve nem került
feltüntetésre, tekintettel arra, hogy az adatigénylés teljesítése a
hallgatók neve nélkül is eleget tesz a jogintézmény célja
megvalósulásának, a közpénzek felhasználásának átláthatósága az
adatszolgáltatással biztosítottá vált.
 
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> Szabó János<[FOI #6021 email]> 2016.01.25. 20:50
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014
és 2015 évben havi bontásban mennyi közpénzt költött az egyetem a HÖK-ös
hallgatók telefon- és internetszámláira? A kérés minden hallgatóra
vonatkozik, aki egyetemi közpénzen fenntartott mobil telefonnal vagy
előfizetéssel rendelkezett az időszak bármely részében. Igényelt adatok:
hallgató neve, utána a telefon és internetköltsége havi bontásban. A kérés
csak a nevekre és az elköltött közpénzek összegére vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6021 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnos az adatigénylésben a lényeget nem adták, meg, azaz azt, hogy ki voltak a telefon-előfizetések használói, kedvezményezettjei. Ha az érintettek hök-ös munkájukhoz kapták a telefont, akkor közérdekű adat az, hogy ki volt a felhasználó.

Kérem ezért az érintett hallgatók neveinek megadását. Joga van mindenkinek tudni, hogy ki használ fel több, mint 300.000 Ft közpénzt egy évben a "hallgatók képviseletében".

Nem értek egyet azon véleményükkel "hogy az adatigénylés teljesítése a hallgatók neve nélkül is eleget tesz a jogintézmény célja
megvalósulásának, a közpénzek felhasználásának átláthatósága az
adatszolgáltatással biztosítottá vált". Az átláthatóság alapkövetelménye az, hogy tudjuk, ki használta fel a közpénzt. Az a tény, hogy X Ft közpénz fel lett használva, nem tartalmazza azt a lényeges információt, hogy KI használta fel a közpénzt.

Kérem az adatok kiadását. Ellenkező esetben kénytelen leszek a felettes szervhez és a NAIH-hoz fordulni az adatok eltitkolása miatt.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

7870-8/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az adatigénylés kapcsán az adatok további pontosítása vált szükségessé,
ezért kérem szíves türelmét az adatigénylés további teljesítése kapcsán.
 
 
Köszönettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> Szabó János<[FOI #6021 email]> 2016.02.18. 14:40
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnos az adatigénylésben a lényeget nem adták, meg, azaz azt, hogy ki
voltak a telefon-előfizetések használói, kedvezményezettjei. Ha az
érintettek hök-ös munkájukhoz kapták a telefont, akkor közérdekű adat az,
hogy ki volt a felhasználó.

Kérem ezért az érintett hallgatók neveinek megadását. Joga van mindenkinek
tudni, hogy ki használ fel több, mint 300.000 Ft közpénzt egy évben a 
"hallgatók képviseletében".

Nem értek egyet azon véleményükkel "hogy az adatigénylés teljesítése a
hallgatók neve nélkül is eleget tesz a jogintézmény célja
megvalósulásának, a közpénzek felhasználásának átláthatósága az
adatszolgáltatással biztosítottá vált". Az átláthatóság alapkövetelménye
az, hogy tudjuk, ki használta fel a közpénzt. Az a tény, hogy X Ft közpénz
fel lett használva, nem tartalmazza azt a lényeges információt, hogy KI
használta fel a közpénzt.

Kérem az adatok kiadását. Ellenkező esetben kénytelen leszek a felettes
szervhez és a NAIH-hoz fordulni az adatok eltitkolása miatt.

Üdvözlettel:

Szabó János

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Közérdekű!

A már feltöltött táblázatban szerepelnek az egyes hallgatók által eltelefonált összegek, csak a nevek nem voltak megadva. A közpénzekkel átlátható gazdálkodás érdekében kérem, hogy a neveket (amik helyett hallgató1, hallgató2, stb. szerepek) is szíveskedjenek megadni. Az adatigénylés benyújtása óta eltelt hosszabb időre is tekintettel kérem az adatszolgáltatás megküldését.

Köszönettel:: Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment H K telefonk lts gek.pdf
1.2M Download View as HTML


7870-15/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten küldöm a Hallgatói Önkormányzat tagjai által igénybe vett
telefonszolgáltatásra vonatkozó költségeket tartalmazó táblázatokat.
 
Kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános
személyes adatokat a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával szíveskedjen felhasználni.
 
Tisztelettel:
 
dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Virág Szabolcs hozzászólt ()

Vámosi Péter 136 000-et eltelefonált 2015. augusztusában?
Más annyi fizetést nem kap havonta!

Virág Szabolcs

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Ehhez tegyük hozzá, hogy az illető egy hónap alatt több közpénzt telefonált el mint az alábbi vezető egyetemi tisztségviselők egy teljes év alatt:
- általános rektorhelyettes
- tudományos rektorhelyettes
- ETK dékán
- GYTK dékán
- műszaki főigazgató
- gazdasági főigazgató
- jogi és igazgatási főigazgató
- emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

http://kimittud.atlatszo.hu/request/8057...

Ha azt nézzük, hogy ő telefonbeszélgetése egy egész év alatt mennyibe került az adófizető polgároknak, akkor a lista bővül az alábbi vezető egyetemi tisztségviselőkkel:
- ÁOK dékán
- FOK dékán
- EKK dékán
- Doktori Tanács elnöke

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Úgy tűnik, hogy a hallgatói önkormányzat elnöke fontosabb és elfoglaltabb ember, mint az egyetem főigazgatói, dékánjai és egyes rektorhelyettesei.

Gratulálunk!

Link to this

Mr. Joker hozzászólt ()

Az sok pénz...ennyiből az orvosi kezelésed is kijönne.

Link to this

Batman hozzászólt ()

Újra elszaporodtak a fantomok! Robin gyere segíts!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 4 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei