HÖK tagjai által igénybe vett technikai eszközök

Gál Szabolcs hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat valamennyi olyan tagjának nevét, aki 2016. szeptember 1-én és azt követően az egyetem vagy a HÖK tulajdonában álló technikai eszközt használ(t).

Ilyen eszköz különösen - de nem kizárólagosan - a mobiltelefon és egyéb távbeszélőkészülék, a laptop és egyéb hordozható számítógép, a pendrive, a memóriakártya és az egyéb hordozható adattároló.

Ezen adatokat excel táblázatban kérem, a név mellett legyen feltüntetve a
- tisztség vagy megbízatás;
- a kar, amellyel hallgatói jogviszonyban áll;
- az eszköz neve;
- az eszköz típusa;
- az eszköz beszerzési ára;
- az eszköz használatbavételének napja,
- az eszköz visszaadásának napja (ha van ilyen).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 12.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Rigó Kinga


Attachment utf 8 H K technikai eszk z k.xlsx
44K Download View as HTML


  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: 1 db excel fájl

 

 

Gál Szabolcs úr részére
Emailen: <[2][FOI #8168 email]>

 Tisztelt Adatigénylő!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatmegismerési igénnyel fordul az
Egyetemhez:
"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat valamennyi olyan
tagjának nevét, aki 2016. szeptember 1-én és azt követően az egyetem
vagy a HÖK tulajdonában álló technikai eszközt használ(t).

Ilyen eszköz különösen - de nem kizárólagosan - a mobiltelefon és egyéb
távbeszélőkészülék, a laptop és egyéb hordozható számítógép, a pendrive,
a memóriakártya és az egyéb hordozható adattároló.

Ezen adatokat excel táblázatban kérem, a név mellett legyen feltüntetve
a
- tisztség vagy megbízatás;
- a kar, amellyel hallgatói jogviszonyban áll;
- az eszköz neve;
- az eszköz típusa;
- az eszköz beszerzési ára;
- az eszköz használatbavételének napja,
- az eszköz visszaadásának napja (ha van ilyen).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel."

Erre figyelemmel a mellékletben foglaltak szerint továbbítom az Ön
részére közérdekű adatmegismerési igényének teljesítését. Szíves
tájékoztatásul jelzem , hogy ezen eszközök nem személyes használatra
kiadott eszközök, azok az ELTE Hallgatói Önkormányzat megválasztott
képviselői  rendelkezésére állnak. A képviselők adatait az ehok.elte.hu
weboldalon találja meg.

  

Budapest, 2017. január 13.

Tisztelettel:

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #8168 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Adatvédelmi Felelős!

Az adatszolgáltatást köszönöm.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Szabolcs hökellenőr:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei