HÖK testületek

Gál Szabolcs hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon jelenleg is működő testületek (bizottság, választmány, kabinet, küldöttgyűlés, elnökség, munkacsoport, tanács, stb.) neveit tartalmazó táblázatot, melyben fel van tüntetve
- a testület neve,
- a testület vezetője,
- a testület tagjainak száma,
- a legutóbbi ülés napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 16.

Üdvözlettel:

Gál Szabolcs hökellenőr

Hivatkozása ide

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Kérem, hogy a 2016. december 16-án HÖK testületek címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemet a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az ott leírt határidők betartásával teljesítsék.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Török Márk

Tisztelt hök ellenőr
Az ön által kért adatok megtalálhatóak a honlapunkon, tételesen és
tömbösítve is. Nagy megtiszteltetés lenne számomra, hogy a honlapunk
tanulmányozása után tenné fel megtisztelő kérdéseit.
Üdvözlettel
tm

Hivatkozása ide

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Török Márk!

Tájékoztatását köszönöm, igyekszem az abban foglaltaknak megfelelően eljárni.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Szabolcs hökellenőr:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei