HÖK testületek

Gál Szabolcs hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon jelenleg is működő testületek (bizottság, választmány, kabinet, küldöttgyűlés, elnökség, munkacsoport, tanács, stb.) neveit tartalmazó táblázatot, melyben fel van tüntetve
- a testület neve,
- a testület vezetője,
- a testület tagjainak száma,
- a legutóbbi ülés napja.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 16.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Kérem, hogy a 2016. december 16-án HÖK testületek címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemet a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az ott leírt határidők betartásával teljesítsék.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sujtó Attila | ELTE HÖK elnök
Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat


Attachment elte hok testuletek.docx
12K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő,
mellékelten küldöm a kért adatokat.
Üdvözlettel,

--
Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Telefon: 70/6084372
Facebook: https://www.facebook.com/eltehok
Web: http://ehok.elte.hu
--
Jelen elektronikus levél és csatolmányai bizalmas információt
tartalmazhatnak, amely kizárólag a címzettként feltüntetett természetes,
vagy jogi személynek szól!
Amennyiben Ön nem szerepel a címzettek között, kérjük, azonnal értesítse a
levél küldőjét és törölje a levelet és csatolmányait a bejövő üzenetei
közül anélkül, hogy a levelet bármilyen célra felhasználná, továbbítaná,
lemásolná vagy hozzáférhetővé tenné a címzetteken kívül más személyek
részére.

2017 Január 16, Hétfő 20:25 CET dátummal, Gál Szabolcs hökellenőr
<[FOI #8191 email]> ezt írta:
 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!
Kérem, hogy a 2016. december 16-án HÖK testületek címmel benyújtott
közérdekű adatigénylésemet a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az
ott leírt határidők betartásával teljesítsék.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol: Ezt
az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #8191 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------
 

 

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Szabolcs hökellenőr:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei