HÖK tisztségviselők javadalmazása

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az elmúlt félévben, illetve a tárgyfélévben mennyit fordítottak/fordítanak a hallgatói
önkormányzat képviselőinek, tisztviselőinek javadalmazására,
tisztségek szerinti bontásban, karonként feltüntetve az összegeket.
Közvetlen és közvetett formában nyújtott ellentételezések összegeit
is szeretném megtudni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 11.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Kérem, részemre mihamarabb küldjék meg a kért adatokat. Tekintve, hogy a válaszadási határidő letelt nem gondolom, hogy ez túlzottan nagy kérés.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: NymE HOK altalanos alelnok
Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzat


Attachment NYME H K Tiszteletd jak.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ákos!

Elnézést kérek a késedelemért! Csatolva küldöm egy excel táblázatban az
EHÖK és kari HÖKök tagjainak tiszteletdíjait. Remélem így megfelel!

Üdvözlettel:

Góczán Éva
Gazdasági alelnök
Nyugat-magyarországi Egyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. út 4.
Tel: +36-99-518-243
Mobil: +36-30-962-6982
E-mail: [email address]
Honlap: http://hok.nyme.hu

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei