HÖK tulajdonában lévő gazdasági társaságok

Hamar Péter hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Hamar Péter hökellenőr

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
nevét,
cégformáját (kft, zrt, stb.)
bejegyző cégbíróságot,
cégjegyzékszámot,
hivatalos képviselőjét,
alapítási dátumot,
alapításától kezdve az éves bevételeket és kiadásokat,
alkalmazottainak számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 5.

Üdvözlettel:
Hamar Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Rigó Kinga


Attachment clip image002.jpg
3K Download

Attachment clip image004.jpg
6K Download


 

  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: --------

 

 

Hamar Péter HÖK ellenőr úr részére

Emailen:

[2][FOI #8133 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozással az Ön által megküldött közérdekű adatmegismerési igényre –
melyben az ELTE hallgatói önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági
társaságok adatait kéri kiadni –, az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának nincs
tulajdonában gazdasági társaság.

 

 

Budapest, 2016. december 16.

 

Tisztelettel:

 

 

 

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

Link: [3]File-List
Link: [4]Edit-Time-Data
Link: [5]themeData
Link: [6]colorSchemeMapping

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - HÖK tulajdonában lévő gazdasági
társaságok
Dátum: 2016 December 5, Hétfő 13:45 CET
Feladó: Hamar Péter hökellenőr
[7]<[FOI #8133 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK
adatgazdánál [8]<[ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
hallgatói önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
nevét,
cégformáját (kft, zrt, stb.)
bejegyző cégbíróságot,
cégjegyzékszámot,
hivatalos képviselőjét,
alapítási dátumot,
alapításától kezdve az éves bevételeket és kiadásokat,
alkalmazottainak számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 5.

Üdvözlettel:
Hamar Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[9][FOI #8133 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat nem a(z)
[10][ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--

References

Visible links
2. mailto:[FOI #8133 email]
3. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
4. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
5. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
6. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
7. mailto:[FOI #8133 email]
8. mailto:[ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]
9. mailto:[FOI #8133 email]
10. mailto:[ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hamar Péter hökellenőr:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei