HÖK ülés jegyzőkönyvek

Kollár Dezső küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetemi HÖK küldöttgyűlés 2017. szeptember 1 és 2018. szeptember 1. között tartott üléseinek jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

2018. szeptember 27-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az egyetemi HÖK küldöttgyűlés 2017. szeptember 1 és 2018. szeptember 1. között tartott üléseinek jegyzőkönyveit kikérő adatigénylést terjesztettem elő, melynek teljesítésére törvényileg előírt 15 napos határidő tegnap letelt..

Éppen ezért kérem szíveskedjenek a kért adatokat megküldeni!

Kelt: 2018. október 13.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten felszólítom Önöket, hogy a 2018. szeptember 27-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az egyetemi HÖK küldöttgyűlés 2017. szeptember 1 és 2018. szeptember 1. között tartott üléseinek jegyzőkönyveit kikérő adatigénylésemet teljesítsék, tekintettel arra, hogy a törvényben előírt határidő többszörösen eltelt.

Amennyiben ennek mégsem tesznek eleget, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok, és indítványozni fogom, hogy bírság kiszabásával előzzék meg a további jogsértéseket.

Kelt: 2018. október 29.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 107816-3/KSJIF/2018
Tisztelt Adatigénylő!
Tájékoztatom, hogy adatigénylését továbbítottuk a Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzatának,  melyben kértük, hogy az Ön által kért -
küldöttgyűlés jegyzőkönyvei 2017. szeptember 1 és 2018. szeptember 1. -
jegyzőkönyveket küldjék meg főigazgatóságunk részére.  A válasz megadásáig
szíves türelmét kérjük.
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Kollár Dezső <[FOI #11690 email]> 2018.10.29.
17:03 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Ismételten felszólítom Önöket, hogy a 2018. szeptember 27-én az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az egyetemi HÖK
küldöttgyűlés 2017. szeptember 1 és 2018. szeptember 1. között tartott
üléseinek jegyzőkönyveit kikérő adatigénylésemet teljesítsék, tekintettel
arra, hogy a törvényben előírt határidő többszörösen eltelt.
Amennyiben ennek mégsem tesznek eleget, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulok, és indítványozni fogom, hogy 
bírság kiszabásával előzzék meg a további jogsértéseket.
Kelt: 2018. október 29.
Üdvözlettel: Kollár Dezső
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11690 email]
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A kétszer 15 nap így is letelt. Kérem, hogy haladéktalanul küldjék meg nekem a kért jegyzőkönyveket.

Amennyiben azért nem tudják megküldeni, mert a HÖK nem adja át őket, akkor ezen tényről nyilatkozzanak, mert ez esetben az adatigénylés nem teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket a HÖK-kel szemben fogom érvényesíteni.

Kelt: 2018. december 6.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Adatigénylésemet, melyben a HÖK üléseiről készült jegyzőkönyvek iránt érdeklődtem, két és fél hónapja adtam be. Ötször annyi idő telt el, mint amennyit a törvény előír.

Kérem az adatok megküldését, vagy legalább tájékoztassanak arról, hogy ezt miért nem teszik meg.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A HÖK üléseiről készült jegyzőkönyvek iránti adatigénylésemre kérem szíveskedjenek válaszolni, küldjék meg a kért adatokat.

Amennyiben sem az iratokat nem küldik meg, sem tájékoztatást nem adnak a héten, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok minden további felszólítás nélkül.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Feladó: Kollár Dezső

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól kértem, hogy kötelezze az egyetemet az általam kért körérdekű adatok kiadására.

Üdvözlettel: Kollár Dezső

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kollár Dezső:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei