Holnemvolt Vár eddigi bevétele

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Állat- és Növénykert részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Fővárosi Állat- és Növénykert!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holnemvolt Vár megnyitása óta mennyi olyan bevétele keletkezett az állatkertnek, ami kizárólag a Holnemvolt Vár forgalmának tulajdonítható? Hányan vettek csak a Holnemvolt Vár területére érvényes jegyet, és ez a látogatók hozzávetőlegesen hány százalékát jelenti? (Az egyszerűség kedvéért a Holnemvolt Vár saját bevételén a csak oda érvényes jegyekből származó bevételt, a sün zsetonok eladásából származó bevételt, a területen lévő vendéglátóegységek bevételét, valamint a Nosztalgia fotózás bevételét értem).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 1.

Üdvözlettel:

Kövér László

Hivatkozása ide

Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy megkereste intézményünket, hamarosan (de legkésőbb a törvényben meghatározott 30 napon belül) válaszolunk Önnek!
Az Állatkert nyitvatartásával kapcsolatban itt talál információt: http://www.zoobudapest.com/nyitvatartas - Felhívjuk figyelmét, hogy az állatházak minden időszakban 10 órakor nyitnak és fél órával korábban zárnak, mint a Kert!
Az Állatkerti belépőjegyekről, bérletekről itt tájékozódhat: http://www.zoobudapest.com/jegyarak
Oktatási intézményeknek szóló ajánlataink, kedvezmények: http://www.zoobudapest.com/oktatas
További gyakori kérdésekre itt is választ találhat: http://www.zoobudapest.com/gyik

Üdvözlettel:

Budapesti Állatkert
Közönségkapcsolat

----- ENGLISH -----

Thank you for contacting our institution!

Your letter is very important to us and you will receive a response from us shortly (as stated by legal guidelines, within the next 30 days.)

Hours of operation can be viewed here: http://www.zoobudapest.com/opening-hours
Information concerning ticketing can be found here: http://www.zoobudapest.com/prices

Sincerely,
Zoo Budapest Team

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 18313 (20181101) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest ZOO
Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt K. Dániel / Kövér László Úr!

(Sajnos a pontos megszólításban bizonytalanok vagyunk, hiszen levelében
feladóként K. Dániel van megjelölve, de Kövér Lászlóként van aláírva)

Köszönettel megkaptuk elektronikus levelét, amelyben közérdekre való
hivatkozással az alábbi kérdéseket tette fel:

„A Holnemvolt Vár megnyitása óta mennyi olyan bevétele keletkezett az
állatkertnek, ami kizárólag a Holnemvolt Vár forgalmának tulajdonítható?
Hányan vettek csak a Holnemvolt Vár területére érvényes jegyet, és ez a
látogatók hozzávetőlegesen hány százalékát jelenti? (Az egyszerűség
kedvéért a Holnemvolt Vár saját bevételén a csak oda érvényes jegyekből
származó bevételt, a sün zsetonok eladásából származó bevételt, a
területen lévő vendéglátóegységek bevételét, valamint a Nosztalgia
fotózás bevételét értem).”

Kérdéseire az alábbi válaszokkal tudunk szolgálni:

[1.]
Kérdés: A Holnemvolt Vár megnyitása óta mennyi olyan bevétele
keletkezett az állatkertnek, ami kizárólag a Holnemvolt Vár forgalmának
tulajdonítható?
Válasz: Ilyen jellegű adattal nem rendelkezünk. Ennek oka, hogy az
intézmény működése során keletkező bevételek több típusánál sem
különíthető el a csak a Holnemvolt Vár működésével, illetve a csak az
Állatkert klasszikus területének működésével összefüggésben keletkező
hányad.

[2.]
Kérdés: Hányan vettek csak a Holnemvolt Vár területére érvényes jegyet,
és ez a látogatók hozzávetőlegesen hány százalékát jelenti?
Válasz: A májusi megnyitástól november 4-ig összesen 45.707 fő váltott
csak a Holnemvolt Várba érvényes jegyet. Ugyanezen időszakban az összes
látogatószám 611.411 fő volt. A jelzett időszak összes látogatója közül
tehát mintegy 7,5 % volt a csak a Holnemvolt Várba jegyet váltott
látogatók aránya.

[3.]
Kérdés: Mennyi volt a csak a Holnemvolt Várba érvényes jegyek eladásából
származó bevétel?
Válasz: E jegytípus eladásából a fent jelzett időszakban 44.034.000 Ft
bevétel keletkezett.

[4.]
Kérdés: Mennyi volt a sün zsetonok eladásából származó bevétel?
Válasz: A Holnemvolt Várban beváltható sün zsetonokból az Állatkert
bevétele a jelzett időszakban 52 millió forint volt.

[5.]
Kérdés: Mennyi volt a vendéglátó egységek és a nosztalgia fotózás
bevétele?
Válasz: A területen lévő vendéglátó egységeket, illetve Nosztalgia fotót
nem intézményünk, hanem külső vállalkozók üzemeltetik. Az ő bevételeikre
vonatkozó adatot intézményünk nem kezel.

A válaszok értelmezését elősegítendő arról is tájékoztatjuk, hogy a
Holnemvolt Vár nemcsak a csak oda érvényes belépőjeggyel, hanem a
„hagyományos” állatkerti belépőjegyekkel is látogatható. Azt
természetesen nem lehet megmondani, hogy az Állatkert klasszikus
területére, és a Holnemvolt Várra is érvényes jegyek megváltásakor kit
milyen arányban motiváltak az Állatkert klasszikus területén, illetve a
Holnemvolt Várban található látnivalók, élmények, programok. Ám mivel a
Holnemvolt Várban megforduló látogatók között túlnyomó többségben vannak
a mindkét területre érvényes, „hagyományos” jegyekkel érkezők, a
Holnemvolt Vár működéséről semmiképpen nem lehet objektív képet kapni,
ha valaki „az egyszerűség kedvéért” a jegyek közül kizárólag a csak oda
érvényes belépőjegyek árbevételét veszi figyelembe.

A belépőjegyek árára és érvényességére vonatkozó további adatokat az
Állatkert (http://www.zoobudapest.com/rolunk/jegyar..., illetve a
Holnemvolt Vár hivatalos weboldalán
(http://www.holnemvoltvar.hu/jegyvasarlas ) olvashat.

* * *

KÖZÉRDEKŰ ADATOK TERJESZTÉSE

Arra az esetre, ha a kért adatokat nemcsak megismerni kívánta, hanem
terjeszteni is szeretné, tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy a
küldött adatok értelmezéséhez elengedhetetlen az alábbi két, levelünkben
is említett tény ismerete:
- az Állatkert klasszikus területére érvényes belépőjegyek egyúttal a
Holnemvolt Várra is érvényesek;
- Holnemvolt Várat felkereső látogatók elsöprő többsége nem a csak oda
érvényes jeggyel, hanem az Állatkert klasszikus területre is érvényes
jeggyel keresi fel a Holnemvolt Vár területét.
Éppen ezért javasoljuk, hogy az adatok terjesztése esetén azokkal együtt
erre a két tényre is hívja fel a figyelmet! Ennek elhagyása esetén
ugyanis épp az adatok megismerésére vonatkozó közérdek sérül, az a
közérdek, amelyre való hivatkozással Ön a fenti adatokat kérte.

Üdvözlettel:

Fővárosi Állat-és Növénykert
Közönségszolgálat

2018-11-01 23:31 időpontban K. Dániel ezt írta:

idézett részek megjelenítése

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 18384 (20181115) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Fővárosi Állat- és Növénykert részére Kiss Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei