Holokauszt Túlélők programja keretében otthoni szakápolás 2010-2015

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány.

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló otthoni szakápolás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek nevét, melyekkel az Önök Alapítványa 2010.01.01. és 2015.12.31. között szerződésben állt.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2010.január 1-től hány holokauszt túlélő személy ellátásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2010.01.01-től egészen 2015. 12.01-ig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy az otthoni szakápolást biztosító szervezetek/cégek 2010. január 1-től 2015.12. 31-ig mennyi munkaóra otthoni szakápolást, illetve hány szakápolót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a szakápolást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.
(Kérésem tehát a Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról című adatigénylésemre adott válaszban is közölt bontása az említett adatoknak, csupán az időtartam különbözik.)
Kérem továbbá, hogy amennyiben valamely cég(ek)nek ezek közül Önök kizárólagos partnerei, azt külön jelöljék. Kizárólagosság alatt értem azt, hogy csak Önöknek végeznek szolgáltatást.
Egyúttal kérem, hogy az Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról című adatigénylésemre adott válaszban felsorolt szervezetek/cégek közül melyek voltak az Önök kizárólagos partnerei (a 2016-2017-2018 években).
Kérem az adatokat szerkeszthető,kereshető formában küldjék meg. Pl: Excel fájl

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Mazs Central Email
Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány


Attachment MAZS elutas t s KerekesImre 190322.pdf
484K Download View as HTML


​Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Holokauszt Túlélők programja keretében otthoni szakápolás 2010-2015”
közérdekű adatigénylés témakörében 2019.03.07-én feltett kérdésére
válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Kérem tegyen eleget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólításának és tegye közzé az alábbi igénylésben kért adatokat kereshető formában legalább a 2013-as évet illetően.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló otthoni szakápolás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek nevét, melyekkel az Önök Alapítványa 2010.01.01. és 2015.12.31. között szerződésben állt.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2010.január 1-től hány holokauszt túlélő személy ellátásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2010.01.01-től egészen 2015. 12.01-ig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy az otthoni szakápolást biztosító szervezetek/cégek 2010. január 1-től 2015.12. 31-ig mennyi munkaóra otthoni szakápolást, illetve hány szakápolót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a szakápolást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.
(Kérésem tehát a Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról című adatigénylésemre adott válaszban is közölt bontása az említett adatoknak, csupán az időtartam különbözik.)
Kérem továbbá, hogy amennyiben valamely cég(ek)nek ezek közül Önök kizárólagos partnerei, azt külön jelöljék. Kizárólagosság alatt értem azt, hogy csak Önöknek végeznek szolgáltatást.
Egyúttal kérem, hogy az Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról című adatigénylésemre adott válaszban felsorolt szervezetek/cégek közül melyek voltak az Önök kizárólagos partnerei (a 2016-2017-2018 években).
Kérem az adatokat szerkeszthető,kereshető formában küldjék meg. Pl: Excel fájl

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei