Homolya József prémium

Demeter Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Demeter Róbert

Tisztelt Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Homolya József ügyvezető igazgató összes jutalom, prémium illetve egyéb béren kívüli juttatásainak összesítése 2011-től kezdődően
-Az összesítés tartalmazza a kifizetés összegét, kifizetés idejét, a kifizetés jogcímét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Antalné Horváth Magdolna
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.


Attachment 2 2011 kozgy hat.pdf
17K Download View as HTML

Attachment 113 2012 hat.pdf
19K Download View as HTML

Attachment 139 2013 hat.pdf
23K Download View as HTML

Attachment Demeter R bert k z rdek adatig nyl s HJ jutalom 2016 09.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Demeter Róbert!

Közérdekű adatkérésére válaszolva csatoltan megküldöm Homolya József ügyvezető igazgató összes jutalom, prémium illetve egyéb béren kívüli juttatásainak összesítését táblázatos formában 2011-2016. időszakra.

Tisztelettel:

Antalné Horváth Magdolna
irodavezető

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.                                                  
Iroda: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Tel.: (27) 341-646, Fax: (27) 390-774
mobil: 30-559 9293

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Antalné Horváth Magdolna
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment sszefoglal t j koztat s v gl.pdf
347K Download View as HTML

Attachment rdekl d k list ja.xlsx
12K Download View as HTML

Attachment RF M D balatonakarattya v gleges.pdf
468K Download View as HTML

Attachment AF BALATONAKARATTYA.pdf
291K Download View as HTML

Attachment sszegez s r szv teli.pdf
346K Download View as HTML

Attachment sszegez s balatonakarattya.pdf
376K Download View as HTML

Attachment megjelent eredm nyt j koztat.pdf
49K Download View as HTML


Tisztelt Demeter Róbert Úr!

 

A Balatonakarattya Önkormányzati üdülő  tárgyban 2016.december 27-én
érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk.

 

 

Ki és milyen  közbeszerzési eljárás kapcsán került  kiválasztásra a
kivitelezésre ?
Az eljárás típusa: a Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési
eljárás volt.

 

A tárgyi közbeszerzés, a Kbt. 113.§ szerinti eljárás összefoglaló
tájékoztatás közzétételével indul, a csatolt összefoglaló tájékoztatás
került közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2016.09.02. napján.
A tájékoztatás közzétételét követően a részvételi felhívás a csatolt excel
táblázatban szereplő huszonegy gazdasági szereplőknek került megküldésre.

A részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma:
14348/2016, mely a Közbeszerzési Értesítőben megjelent 2016.11.23. napján.
(csatoltan küldöm)

A részvételi szakaszt követő ajánlati szakaszban megküldött ajánlati
felhívást mellékeljük, csatoljuk továbbá az ajánlattételi szakaszt lezáró
összegezést és a megjelent eredményről szóló tájékoztatót is.

Az ajánlattételhez kapcsolódó dokumentáció honlapunkon megtekinthető:
[1]http://www.dkkozuzemi.hu/index.php/131.

 

2./Az üdülő  komplett  költségvetése,   költségkalkulációja

válasz: -a vállalkozási ár nyilvános adat, az eredményről szóló
tájékoztató tartalmazza, a tételes költségvetés üzleti titok.

3./ A  kalkuláció szerint az  üdülő éves fenntartási költsége,
üzemeltetésének költsége,  illetve a  biztosítandó  munkavállalók,
személyzet  száma.

válasz: A beruházás megindítása előtt nem készült összefoglaló kalkuláció.

4./  Mekkora lesz  az üdülési  költség  ( naponta illetve hetente), és ez
tartalmazza-e  a teljes ellátás  költségét is ?

válasz: A beruházás megindítása előtt kalkuláció, javaslat nem készült.

 

 

Tisztelettel:

 

Homolya József

ügyvezető

 

Antalné Horváth Magdolna

irodavezető

[2]cid:image001.jpg@01CF2252.6E9B7C20

2120 Dunakeszi, Szent István u.
1.                                                  

Iroda: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

Tel.: (27) 341-646, Fax: (27) 390-774

 

 

References

Visible links
1. http://www.dkkozuzemi.hu/index.php/131

Hivatkozása ide

Feladó: Demeter Róbert

Delivered

Tisztelt Antalné Horváth Magdolna!

A válaszát a Balatonakarattyai Üdülőre vonatkozólag megkaptam, azonban csak részben tudom elfogadni az alábbi okok alapján :

1./ a Vállalkozási szerződést nem kaptam meg, csak a közbeszerzési értesítő egy kivonatát ! KÉREM PÓTOLNI SÜRGŐSEN !
2./ A részletes költségvetési kalkuláció közpénz esetében nem lehet üzleti titok, arra mindenképpen szükségem van KÉREM PÓTOLNI SÜRGŐSEN !
3./ Amennyiben az Önök állítása fedi a valóságot, az üdülési költség kalkulációjára vonatkozólag, akkor Erdész Zoltán alpolgármester Úr mi alapján nyilatkozta a heti 14000 ft-os összeget ?
Itt található a cikk :
http://dunakeszipost.hu/nyaron-mar-gyere...

Kérem T. Irodavezető asszonyt, hogy a következő esetben , a félreértések elkerülése végett a megfelelő kérdésnél szíveskedjen válaszolni , félreérthető !

Kérem szíveskedjen a kért dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésemre bocsátani

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Antalné Horváth Magdolna
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.


Attachment szerz 212 2016 trend zrt balatonakarattya.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment V gleges aj nlat kolts gvet s balatonakarattya.pdf
2.8M Download View as HTML


Tisztelt Demeter Róbert Úr!
Megismétlem az adatközlés megküldését.
Tegnap a nagy méretű csatolmány miatt nem sikerült kézbesíteni.

Üdvözlettel:

Antalné Horváth Magdolna
irodavezető

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.                                                  
Iroda: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Tel.: (27) 341-646, Fax: (27) 390-774

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Demeter Róbert:
Csak a(z) Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei