Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenczi Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Homonyik Béla

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Ferenczi Sándor to read recent responses and update the status.

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

I.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztályon kiemelt főelőadói beosztásban lévő Homonyik Béla r. alezredes úr beosztása vezetői beosztásnak minősül-e? Vagyis Homonyik Béla r. alezredes úr vezetői beosztást betöltő személynek minősül-e, aki a 2015. évi XLII. Törvény 109.§. (2) pontjában foglaltak szerint: munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet?

II.) Homonyik Béla r. alezredes úr a 2015. évi XLII. Törvény 109.§. (2) pontjában foglaltaknak megfelelően engedéllyel végezte/ végzi-e a különböző internetes felületeken (pl. Google, facebook) megtalálható alábbi tevékenységeit, illetve ezen tevékenységeinek végzése nem összeférhetetlen-e a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztályon végzett tevékenységével?

1.) Az Angliában lévő londoni Menthelp Klinika (Menthelp Coaching Psychology Consultancy UK and EU) egyik alapítója és klinikai szakpszichológusa, szakpszichoterapeutája, hipnoterapeutája, családterapeutája
2.) Különböző pszichológiai, szakpszichoterapeuta magánrendelések végzése Miskolcon, Tiszaújvárosban és ezen városok térségében
3.) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő Bíróságok által rendszeresen kirendelt Igazságügyi pszichológus szakértő, aki ily módon pszichológiai vizsgálatokat végez a bírósági perekben részt vevőkkel kapcsolatban és az így elkészített pszichológiai szakértői szakvéleményei fontos alapját képezik különböző bírósági ítéleteknek

III.) Homonyik Béla r.alezredes úr a 2015. évi XLII. Törvény 109.§. (3) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelentette-e az állományilletékes parancsnokának, ha ő valójában az Angliában lévő londoni Menthelp Klinika (ha az gazdasági társaságként működik) egyik alapítója és klinikai szakpszichológusa, szakpszichoterapeutája, hipnoterapeutája, családterapeutája.

IV.) Homonyik Béla r.alezredes úr a 2015. évi XLII. Törvény 110.§. (1) pontjában foglaltaknak megfelelően köteles-e az állományilletékes parancsnokának bejelenteni, ha a fentiekben felsorolt civil tevékenységeinek végzése során összeférhetetlen helyzetbe kerül? Homonyik Béla r.alezredes úr ezáltal bejelentett-e bármikor olyat, hogy összeférhetetlen helyzetbe került?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 2.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
409K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Adatvédelem


Attachment v lasz adatig nyl r sz re signed.pdf
345K Download View as HTML


 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenczi Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei