Honosítások száma

Tordai Bence küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítások számát, valamint
az idézett törvény 4. § (1)-(6) bekezdése szerinti honosítások számát
éves összesítésben,
a kérelmező eredeti állampolgársága szerinti bontásban,
a 2008. január 1. és 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi és Alkotmányossági Igazgatósága
Köztársasági Elnöki Hivatal


Attachment 2E406911.gif
2K Download

Attachment 2E219541.gif
0K Download

Attachment Tordai Bence r r sz re.pdf
32K Download View as HTML


KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL
JOGI ÉS ALKOTMÁNYOSSÁGI IGAZGATÓSÁG

(See attached file: Tordai Bence Úr részére.pdf)

H-1014 Budapest, Szent György tér 1.
telefon: +36 1 224-5074
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.
Kérjük, gondoljon környezetére mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tordai Bence:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Honosítások száma

A(z) Miniszterelnökség részére Tordai Bence által

Honosítások száma

A(z) Belügyminisztérium részére Tordai Bence által

Környezetvédelem

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei