Honosítások száma

Tordai Bence küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7)
bekezdése szerinti honosítások számát, valamint
az idézett törvény 4. § (1)-(6) bekezdése szerinti honosítások
számát
éves összesítésben,
a kérelmező eredeti állampolgársága szerinti bontásban,
a 2008. január 1. és 2015. június 30. közötti időszakra
vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

A törvényben megszabott válaszadási határidő tegnap lejárt. Kérem, mielőbb adják ki az igényelt adatokat!

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment 4665 001.pdf
213K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Jogi
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment 4686 001.pdf
343K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

A 2015.09.29. napján közérdekű adatkérésre megküldött válasz technikai okok
miatt nem tartalmazott minden mellékletet. A Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal teljes válaszát csatoltan megküldöm.

Tisztelettel
Titkárság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tordai Bence:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Honosítások száma

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére Tordai Bence által

Honosítások száma

A(z) Miniszterelnökség részére Tordai Bence által

Honosítások száma

A(z) Belügyminisztérium részére Tordai Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei