Honvédségi buszbérlés

Medvegy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Honvédelmi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A HVG szerkesztősége előtt 2015. március 19-én szervezett tüntetésre sajtóértesülések szerint a Honvédségtől bérelt buszon érkeztek résztvevők. Kérem tájékoztatásukat arról, hogy a Magyar Honvédség mely szervezeti egysége, milyen feltételek és díjazás mellett foglalkozik járműbérbeadással. Emellett kérem, szíveskedjenek részletes lebontásban közölni, hogy ez(ek) a szervezeti egység(ek) 2010 óta mostanáig mikor, milyen díjazás mellett adtak bérbe járművet, az érvényes jogszabályok figyelembe vételével kérem, arról is tájékoztassanak, hogy kiknek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 19.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 1 11 2015 Medvegy G bor.doc
31K Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekű adat igénylés - Honvédségi buszbérlés

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály!

Gyors reagálásukat köszönöm, időközben azonban kiderült, hogy nem a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó esetről, hanem a honvédség egyik beszállítójáról volt szó, így adatigénylésem okafogyottá vált.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Medvegy Gábor:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei