HÖOK elnökei

Gál Szabolcs hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a HÖOK eddigi elnökeinek névsorát tartalmazó excel táblázatot, melyben feltüntetésre kerül
- a név,
- a megválasztás napja,
- a mandátum vége
- a mandátum megszűnésének oka (lemondás, mandátum lejárta, stb.)
- a felsőoktatási intézmény, amellyel jogviszonyban állt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel: Gál Szabolcs
http://hokellenorzes.blogspot.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Garbai
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment hook email email2.png
14K Download

Attachment hook email email4.png
14K Download

Attachment hook email web s.png
14K Download

Attachment hook email email1.png
3K Download


Tisztelt Gál Szabolcs hökellenőr!
Válaszul a 2017. 01. 16-án beérkezett, e levél tárgyában
jelölt adatigénylésére küldöm az alábbi táblázatot:

mandátum
hivatali idő elnök megszűnésének felsőoktatási intézmény
oka
1996-1998 Skultéty Tamás mandátum Juhász Gyula Tanárképző
lejárta Főiskola
1999-2000 Kucsera Tamás mandátum Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Gergely lejárta
2001-2002 Almássy Kornél mandátum Budapesti Műszaki és
lejárta Gazdaságtudományi Egyetem
Barthel-Rúzsa mandátum Eötvös Loránd
2003-2004 Zsolt lejárta Tudományegyetem, Evangélikus
Hittudományi Egyetem
2005-2006 Ekler Gergely mandátum Eötvös Loránd Tudományegyetem
lejárta
2007-2010 Miskolczi lemondás Budapesti Műszaki Főiskola
Norbert
2010 Körösparti mandátum Debreceni Egyetem
Péter lejárta
2011-2013 Nagy Dávid lemondás Széchenyi István Egyetem
2013-2014 Körösparti mandátum Debreceni Egyetem
Péter lejárta
2015-jelenleg Gulyás Tibor Pécsi Tudományegyetem
is tart

Mindezen felül, amennyiben hasonló adatokra van szüksége szervezetünkről,
javasoljuk az alábbi, rendkívül hasznos és praktikus oldal
használatát: [1]www.google.hu
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[2]Szövegközi kép 1
​[3]Szövegközi kép 11 +36 30 743 12 28
[4]Szövegközi kép 12 [5][email address]
[6]Szövegközi kép 1 [7]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. http://www.google.hu/
5. mailto:[email address]
7. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Garbai
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment hook email email4.png
14K Download

Attachment hook email email1.png
3K Download

Attachment hook email web s.png
14K Download

Attachment hook email email2.png
14K Download

Attachment H OK eln k k.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Gál Szabolcs hökellenőr!
Ugyanezen adatokat excel-táblázat formájában is csatolva küldöm.
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
2017. január 31. 22:50 Ádám Garbai írta, <[1][email address]>:

Tisztelt Gál Szabolcs hökellenőr!
Válaszul a 2017. 01. 16-án beérkezett, e levél tárgyában
jelölt adatigénylésére küldöm az alábbi táblázatot:

mandátum
hivatali idő elnök megszűnésének felsőoktatási intézmény
oka
1996-1998 Skultéty Tamás mandátum Juhász Gyula Tanárképző
lejárta Főiskola
1999-2000 Kucsera Tamás mandátum Pázmány Péter Katolikus
Gergely lejárta Egyetem
2001-2002 Almássy Kornél mandátum Budapesti Műszaki és
lejárta Gazdaságtudományi Egyetem
Barthel-Rúzsa mandátum Eötvös Loránd
2003-2004 Zsolt lejárta Tudományegyetem, Evangélikus
Hittudományi Egyetem
2005-2006 Ekler Gergely mandátum Eötvös Loránd Tudományegyetem
lejárta
2007-2010 Miskolczi lemondás Budapesti Műszaki Főiskola
Norbert
2010 Körösparti mandátum Debreceni Egyetem
Péter lejárta
2011-2013 Nagy Dávid lemondás Széchenyi István Egyetem
2013-2014 Körösparti mandátum Debreceni Egyetem
Péter lejárta
2015-jelenleg Gulyás Tibor Pécsi Tudományegyetem
is tart

Mindezen felül, amennyiben hasonló adatokra van szüksége
szervezetünkről, javasoljuk az alábbi, rendkívül hasznos és praktikus
oldal használatát: [2]www.google.hu
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[3]Szövegközi kép 1
​[4]Szövegközi kép 11 +36 30 743 12 28
[5]Szövegközi kép 12 [6][email address]
[7]Szövegközi kép 1 [8]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az
üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes
csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If
you are not the intended recipient, please telephone or email the sender
and delete this message and any attachment from your system. Please note
that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon
the information contained in and transmitted with this e-mail by or to
anyone other than the recipient designated above by the sender is
unauthorised and strictly prohibited.

--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[9]Szövegközi kép 1
​[10]Szövegközi kép 11 +36 30 743 12 28
[11]Szövegközi kép 12 [12][email address]
[13]Szövegközi kép 1 [14]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.google.hu/
6. mailto:[email address]
8. http://www.hook.hu/
12. mailto:[email address]
14. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Szabolcs hökellenőr:
Csak a(z) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei