Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Borsi Rebeka Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

HÖOK-kifizetések

Borsi Rebeka Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Borsi Rebeka Katalin to read recent responses and update the status.

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Delivered

Tisztelt Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
- elnöke,
- elnökségi tagjai,
- elnöki megbízottjai,
- felügyelő bizottság tagjai,
- választmány tagjai,
- kabinetfőnök,
- állandó és eseti bizottságok tagjai,
- továbbá minden olyan személy, aki a HÖOK-ban folytat/folytatott tevékenységet,
részére történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult pozíciója,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató egyetem/főiskola és kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 8.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Garbai
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!
A 2011. évi CXII. törvény 29§ (2) bekezdése alapján és a kért adatok
mennyiségére hivatkozva szeretnénk kérni az adatközlés határidejének 15
nappal való meghosszabbítását!

Köszönettel,

Garbai Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Delivered

Tisztelt Garbai Ádám!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg számomra, tekintve, hogy az adatszolgáltatás törvényben meghatározott határideje június 7-én lejárt.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Garbai
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment hook email web s.png
14K Download

Attachment hook email email2.png
14K Download

Attachment hook email email1.png
3K Download

Attachment hook email email4.png
14K Download


Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!
Tájékoztatom, hogy a
 [1]https://kimittud.atlatszo.hu/request/hoo... címen
nyilvánosan elérhető adatigénylése kapcsán az Ön által megismerni kért
adatokat kigyűjtöttük. Ezek az adatigénylésben megjelölt körnek
megfelelően tartalmazzák valamennyi, a szervezetben tevékenységet
folytatott személy adatait is. Így belefoglaltuk pl. a teljes idejű
munkaviszonyban foglalkoztatott, adminisztratív alkalmazottak adatait is,
akik nem hallgatói jogviszonyuk mellett, hanem főállásban segítik
munkánkat. [Ugyanígy szerepelnek pl. a Mentorprogramunkban mentori
feladatokat ellátó hallgatók is, akik saját intézményükben hallgatótársaik
beilleszkedését segítik.] Az adatok kigyűjtését követően azonban
felmerült, hogy a vezetői feladatot el nem látó alkalmazottak, ill.
megbízottak esetén az adatok az Infotv. alapján nem minősülnek közérdekből
nyilvános személyes adatnak, így éppen azzal követnénk el jogsértést, ha
azokat továbbítanánk, esetlegesen megsértve az Infotv. személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, ill. az érintettek személyiségi
jogait. (Egy ilyen esetben az érintett korábbi alkalmazott/megbízott pedig
joggal kérhetné sérelmének orvoslását.)

Az adatok kigyűjtését követően felmerült, hogy a vezetői feladatot el nem
látó alkalmazottak, ill. megbízottak esetén az adatok az Infotv. alapján
nem minősülnek közérdekből nyilvános személyes adatnak, így éppen azzal
követnénk el jogsértést, ha azokat továbbítanánk, esetlegesen megsértve az
Infotv. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, ill. az
érintettek személyiségi jogait. (Egy ilyen esetben az érintett korábbi
alkalmazott/megbízott pedig joggal kérhetné sérelmének orvoslását.)

Annak érdekében, hogy a jogszabályoknak egyértelműen megfelelően
teljesítsük az igényt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság iránymutatását kértük, hogy megismerhetővé tehetjük-e a fenti
személyek személyes adatait is. A válasz megérkezése esetén határozottan
az abban foglaltaknak megfelelően kívánunk eljárni. Ezért kérem szíves
megértését és türelmét a NAIH válaszának megérkezéséig, amelyet előre is
köszönök!
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[2]Szövegközi kép 1
​[3]Szövegközi kép 11 +36 30 743 12 28
[4]Szövegközi kép 12 [5][email address]
[6]Szövegközi kép 1 [7]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/request/hoo...
5. mailto:[email address]
7. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Csalami Ádám hozzászólt ()

Borsi Rebeka Katalin azt is írta, hogy:
"Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra."

HOGY MICSODA?! Bővítik az adatkört, és a plusz adatokra hivatkozva a többit sem akarják kiadni, ez csak is egyet jelenthet, hogy a valaki ismét dolgozik, vajon ki lehet az, ha nem a Paragrafus földi helytartója, neki szól az óda...

A (20) 663 2048-as mobil meg van-e még, na meg van-e még?
Vagy elvesztette telefon jellegét, mobil jellegét, közpénz jellegét?!

A 2015.12.03-04. taxicsekk meg van-e még, na meg van-e még?
Vagy elvesztette taxijellegét, sofőr jellegét, közpénz jellegét?!

Na és a jegyzőkönyv meg van-e még, na meg van-e még?
Vagy elvesztette hiteles jellegét, igaz jellegét, közadat jellegét?!

Na és a szenátori mandátum meg van-e még, na meg van-e még?
Vagy elvesztette jogviszony jellegét, hallgató jellegét, szenátor jellegét?!

Link to this

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Ennél pofátlanabb húzást nehéz elképzelni.

Azért nem adják ki HÖOK elnöke, elnökségi tagjai, elnöki megbízottjai, felügyelő bizottság tagjai,választmány tagjai, kabinetfőnök, állandó és eseti bizottságok tagjai adatait, mert kigyűjtöttek még adatokat, amelyek biztosan nem közérdekűek.

Ha ezek így képviselik a hallgatók érdekét is...

Link to this

Feladó: Garbai, Ádám
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment adatkozles kifizetesek H OK 201009 201711 m solata.xls
191K Download View as HTML


Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (a továbbiakban:
HÖOK) megküldött adatigénylésével kapcsolatos adatszolgáltatást a csatolt
dokumentumban foglaltak szerint teljesítjük. Ezen kívül az
adatszolgáltatás tartalmával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 26. § (2) bekezdése alá tartozik, hiszen (speciális
jogállású) közfeladatot ellátó, közpénzből gazdálkodó jogi személy, erre
tekintettel a gazdálkodását átlátható módon köteles folytatni. Ugyanakkor,
jelenleg nincs hatályban olyan törvény, amely a HÖOK kezelésében lévő
személyes adatokat teljes körűen közérdekből nyilvánosnak minősítené.
Éppen ezért a HÖOK-nak a munkavállalói, közfeladatot ellátó egyéb
tisztségviselői vonatkozásában körültekintően kell eljárnia, és úgy kell
adatot szolgáltatnia, hogy a személyes adatok védelméhez való alapvető jog
korlátozásának a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapvető jog
érvényesülésével arányban kell állnia.
A fentiekben ismertetett, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság álláspontját tükröző okfejtés alapján a Hatóság álláspontjával
egyezően a HÖOK választott tisztségviselőinek vezető tisztséget viselő
munkavállalóinak és ezek helyetteseinek, valamint a HÖOK szervezeti
egységeinek vezető beosztású alkalmazottainak személyes adatai eshetnek a
közérdekből nyilvános adat kategóriába a törvényben meghatározott körben.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
​ +36 30 743 12 28
 [1][email address]
 [2]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Borsi Rebeka Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borsi Rebeka Katalin:
Csak a(z) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei