HÖOK tisztújítással kapcsolatos kérdés

Vámosi Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vámosi Tibor

Delivered

Tisztelt Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon HÖOK elnökségi tag nevét, pozícióját és elektronikus elérhetőségét, aki a 2016. őszi HÖOK tisztújító közgyűlésen megválasztásakor a szavazatok számát tekintve a legtöbb elutasító szavazatot kapta.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon HÖOK elnökségi tag nevét, pozícióját és elektronikus elérhetőségét, aki a 2016. őszi HÖOK tisztújító közgyűlésen megválasztásakor a szavazatok arányát tekintve a legtöbb elutasító szavazatot kapta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 29.

Üdvözlettel: Vámosi Tibor

Hivatkozása ide

SE HÖK tagjai hozzászólt ()

Ez aljas trükk, ez nem lehet,
Majd kiderül, ilyen ki tehet.
A GYÁVA PATKÁNY ki lehet?!

Link to this

Bátor Gergő hozzászólt ()

Hisz tréfálni ő nem ismer
És senkit sem tisztel,
Félhettek ez egyszer,
Mert ő a nagy HÖKMESTER.

Link to this

Vánosi Péter hozzászólt ()

Én a nagy hökmester,
Tűzön-vízen át.

Link to this

SE HÖK tagjai hozzászólt ()

Ő a nagy hökmester,
Mi isszuk a szavát.

Link to this

Vánosi Péter hozzászólt ()

Mert az lett már a végzetem,
Hogy legyek aljas a négyzeten.

Link to this

SE HÖK tagjai hozzászólt ()

Ő a nagy hökmester,
s a kórus, neki az kell.

Link to this

Vánosi Péter hozzászólt ()

Az elnökségem kezdetétől rám már furcsán lestek,
Mert társaim, ha intézkedtem, rögtön hasra estek.
Ha úgy akartam, lecseréltem, akit a szem lát,
Majd élveztem, hogy táncolnak, mint megannyi kis báb.

Link to this

Feladó: Ádám Garbai
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment hook email web s.png
14K Download

Attachment hook email email1.png
3K Download

Attachment hook email email4.png
14K Download

Attachment hook email email2.png
14K Download

Attachment hatta r 2016 10 15 Szeged KGY.pdf
422K Download View as HTML


Tisztelt Vámosi Tibor!
Válaszul a 2016. 12. 29-én beérkezett, e levél tárgyában jelölt
adatigénylésére csatolva küldöm a szóban forgó Közgyűlésen született
Határozatok Tárát, melyben minden szükséges információt megtalál.
A HÖOK elnökségi tagok elektronikus elérhetőségei pedig az alábbiak:
Gulyás Tibor - [1][email address]
dr. Vámosi Péter - [2][email address]
Pausits Péter - [3][email address]
Garbai Ádám - [4][email address]
Kaizinger Tamás Töhötöm - [5][email address]
Mósa Tamás - [6][email address]
Szlotta Bence - [7][email address]
Csont István - [8][email address]
Nagy Dániel - [9][email address]
Szabó Gábor - [10][email address]
Üdvözlettel,
Garbai Ádám
--
Garbai Ádám
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[11]Szövegközi kép 1
​[12]Szövegközi kép 11 +36 30 743 12 28
[13]Szövegközi kép 12 [14][email address]
[15]Szövegközi kép 1 [16]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]
16. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vámosi Tibor:
Csak a(z) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei