Hortobágyi lőszermentesítés

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt a parancsot vagy egyéb munkáltatói döntést, amelynek alapján a Magyar Honvédség halálos balesetet szenvedett tűzszerészei a hortobágyi bombázó lőtéren dolgoztak, valamint azt a szerződést vagy egyéb megállapodást, amelynek alapján a Magyar Honvédség tűzszerészei a lőtér tűzszerészeti átvizsgálását és robbanószerkezet-mentesítét végzik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 14.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 1 19 2016 R di Ant nia.docx
18K Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekű adat igénylés - Hortobágyi lőszermentesítés

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály!

Köszönöm,hogy értesítettek,várom válaszukat.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály!

köszönöm a választ

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 64 55 2014.B r J zsef szerz d s.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment 64 72 2014.Keresztesp k K rnyezetv delmi Tan csad s Szolg.Kft.szerz d s.pdf
3.5M Download View as HTML

Attachment 187 20 2015.Ozor k Istv n mell klet.pdf
454K Download View as HTML

Attachment 187 20 2015.Ozor k Istv n szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 187 36 2016 Polg ri K zil fegyver s L szervizsg l Kft.mell klet.pdf
230K Download View as HTML

Attachment 187 36 2016 Polg ri K zil fegyver s L szervizsg l Kft.szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Kovács János Úr!

 

A 2016. július 22-én kelt közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a kért
szerződéseket ezúton megküldjük oly módon, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a meg nem ismerhető
adatokat felismerhetetlenné tettük, mivel azok személyes adatok, valamint
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. § (7)
bekezdése alapján nem nyilvános adatokat tartalmaznak.

Az értékbecsléseket nem áll módunkban megküldeni, tekintettel arra, hogy a
készítők írásos hozzájárulása és engedélye nélkül egyéb célú
felhasználáshoz nem járulnak hozzá, valamint az elkészült szakvélemények
szerzői jogi védelem alatt állnak.

A 2014. július 1 és 2016. július 11. között kötött vállalkozási
szerződésekről szóló táblázat 39. és 42. sora egy szerződést takar, az
ismétlés hamarosan javításra kerül.

A szerződések mérete miatt több levélben tudjuk továbbítani a kért
szerződéseket.

 

Tisztelettel:

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

Tel: +36-1-474-1109, +36-30-999-2118

Fax: +36-1-474-1110

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 187 37 2015.B r J zsef mell klet.pdf
203K Download View as HTML

Attachment 187 37 2015.B r J zsef szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 187 51 2015.dr.S ndor Gy rgy mell klet.pdf
184K Download View as HTML

Attachment 187 51 2015.dr.S ndor Gy rgy szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 187 105 2016 ANZS 2001 kft..pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 187 118 2015.Ozor k Istv n mell klet.pdf
3.1M Download View as HTML

Attachment 187 118 2015.Ozor k Istv n szerz d s.pdf
2.7M Download View as HTML


 

 

Tisztelettel:

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

Tel: +36-1-474-1109, +36-30-999-2118

Fax: +36-1-474-1110

E-mail: [1][email address]

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 420 11 2016 ANZS 2001 Kft.mell klet.pdf
285K Download View as HTML

Attachment 420 11 2016 ANZS 2001 Kft.szerz d s.pdf
2.5M Download View as HTML

Attachment 420 27 2016 ANZSO 2001 Kft.mell klet.pdf
340K Download View as HTML

Attachment 420 27 2016 ANZSO 2001 Kft.szerz d s.pdf
6.6M Download View as HTML

Attachment 420 39 2016 ANZS 2001 Kft.mell klet.PDF
633K Download View as HTML

Attachment 420 39 2016 ANZS 2001 Kft.szerz d s.pdf
2.4M Download View as HTML


 

Tisztelettel:

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

Tel: +36-1-474-1109, +36-30-999-2118

Fax: +36-1-474-1110

E-mail: [1][email address]

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

DSEi 2013 meghívás

A(z) Honvédelmi Minisztérium részére Le Marietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei