Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Horvai Gabriella szakértő díjazásával kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Keszthelyi Rendőrkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Györei Zoltán to read recent responses and update the status.

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre „táblázatban” 2014. január 1. napjától számított, jelen keltezésig, 2017. január 1.-ig bezárólag a Lenti Rendőrkapitányság és a hozzá tartozó rendőrőrsök által kirendelt Horvai Gabriella (közfeladatot ellátó személy, igazolványszám: 271097, cím: 8900, Zalaegerszeg Vorhota u. 10/A) klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológus vonatkozó közérdekű adatokat

- kirendelő neve, címe

- kirendelés időpontját (év, hónap, nap, óra)

- A kirendelő engedélyezte-e a szakértőnek, hogy: „együttes vagy egyesített szakértői vélemény kiadása érdekében más szakértő bevonását vagy nem.

- A szakértő a díjazásában a helyszíni vizsgálatkor a 3/1986. (II. 21.) IM számú rendelet 2. § (1) bekezdés szerint az I. mellékletben meghatározott munkadíjat számolt fel vagy a 3/1986 (II.21.) IM rendelte 2 § 7. pontja szerinti (2,5 x) két és félszeresének megfelelő összegű díjazást számolt-e fel magának

- szakértő számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek posta, telefon, irodaszer és egyéb költségek fedezésére költségátalány címen hány forintot igényel

- irattanulmányozásra, tesztekre és egyéb vizsgálatokral hány órát töltött el a szakértő és hány forintban került ez.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 17.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Keszthelyi Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
339K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Keszthely Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Keszthelyi Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
361K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Keszthely Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a helyszínen elvégzett pszichológiai vizsgálatok összegét is a vizsgált személyek számával, illetve a kirendelt 30 alakalomból hány 18 év alatti és 18 év feletti személyt vizsgált a szakértő.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Keszthelyi Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
339K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Keszthely Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Keszthelyi Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
334K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Keszthely Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei