Hős utcai támogatás felhasználása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a Belügyminisztérium által a Hős utca 15/A-B társasház helyzetének rendezésére nyújtott 2,1 milliárd forintos támogatás fennmaradó összegét milyen ütemezésben használják majd fel!

Továbbá kérem, adják meg azt is, hogy a társasház lakásainak értékét kivel és mennyiért becsültetik fel, és kérem, adják ki az erről szóló szerződést!

Szintén küldjék meg számomra a Lányi Lóránttal, a Pusztai Péterrel, a Széles Józseffel és a Kuczi Józsefnével megkötött adásvételi szerződéseket!

Kérem, adják meg azt is, hogy eddig hány tulajdonossal kötöttek adásvételi szerződéseket!

Továbbá kérem azt, hogy kivel, mikortól, mekkora összegért és milyen szerződés alapján végeztetik a két ház közötti takarításokat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 12.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


Az üzenet kézbesítése késik a következő címzettek vagy csoportok számára:

[1][email address]

Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Hős utcai támogatás
felhasználása

Az üzenet még nincs kézbesítve. A rendszer továbbra is próbálkozik a
kézbesítéssel.

A kiszolgáló a következő 1 napig, 19 óráig és 56 percig tovább próbálkozik
az üzenet kézbesítésével. Ha addig sem sikerül kézbesíteni az üzenetet, a
rendszer értesítést küld.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: MAIL01.kobanya.local
Fogadó kiszolgáló: MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208)

[email address]
Remote Server at MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208) returned '400 4.4.7
Message delayed'
2018.12.12. 11:59:19 - Remote Server at MAIL01.kobanya.local
(10.27.29.208) returned '432 4.3.2 STOREDRV; mailbox database is offline;
STOREDRV.Deliver.Exception:MailboxOfflineException.MapiExceptionMdbOffline;
Failed to process message due to a transient exception with message Cannot
open mailbox /o=KOBANYA/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=MAIL01/cn=Microsoft
System Attendant. 1.41192:01000000, 0.49384:BA060000, 4.51176:76040000,
0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:02000000, 0.49384:4C380000,
4.51176:76040000, 0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:00000000,
1.49064:01000000, 16.38439:30000000,
17.54823:7604000014000000000000000000000000000000, 4.53361:76040000,
0.51859:20436F6E, 4.33649:76040000, 0.43315:33326136, 4.58225:76040000,
4.39912:76040000, 4.54129:76040000, 0.50519:BA060000, 4.59735:76040000,
0.59199:4C380000, 4.27356:76040000, 0.65279:0F010480, 4.52465:76040000,
0.60065:BF060000, 4.33777:76040000, 0.59805:00000000, 4.52487:76040000,
0.19778:00000000, 4.27970:76040000, 0.17730:BA060000, 4.25922:76040000'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208) by MAIL01.kobanya.local
(10.27.29.208) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1104.5; Wed, 12 Dec
2018 09:00:30 +0100
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by mail.kobanya.hu
(10.27.29.208) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1104.5 via Frontend
Transport; Wed, 12 Dec 2018 09:00:30 +0100
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 70DF0214FE; Wed, 12 Dec 2018 08:13:37 +0000 (UTC)
Date: Wed, 12 Dec 2018 08:13:37 +0000
From: =?UTF-8?B?Q3Npa8Ohc3ogQnJpZ2l0dGE=?=
<[FOI #12017 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest X. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEvFkWLDoW55YWk=?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_H=C5=91s_utcai_t=C3=A1mogat=C3=A1s?=
=?UTF-8?Q?_felhaszn=C3=A1l=C3=A1sa?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #12017 email]
Received-SPF: None (MAIL01.kobanya.local:
[FOI #12017 email] does not designate permitted sender
hosts)
X-KSE-ServerInfo: MAIL01.kobanya.local, 9
X-KSE-AntiSpam-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-AntiSpam-Version: 5.8.6, Database issued on: 12/12/2018 06:50:54
X-KSE-AntiSpam-Status: KAS_STATUS_NOT_DETECTED
X-KSE-AntiSpam-Method: none
X-KSE-AntiSpam-Rate: 0
X-KSE-AntiSpam-Info: Lua profiles 132800 [Dec 12 2018]
X-KSE-AntiSpam-Info: LuaCore: 225 225 826dca40a43bd5d2cadec88482a76a9d1c49c15b
X-KSE-AntiSpam-Info: Version: 5.8.6.0
X-KSE-AntiSpam-Info: Envelope from: [FOI #12017 email]
X-KSE-AntiSpam-Info: {rep_avail}
X-KSE-AntiSpam-Info: {Tracking_fake_symbols}
X-KSE-AntiSpam-Info: {Dosetcrawler: probable amspam}
X-KSE-AntiSpam-Info: 52.57.14.250:7.1.2,7.5.0;smtp.kimittud.org:7.1.1;d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.com:7.1.1;kimittud.org:7.1.1;127.0.0.199:7.1.2;kimittud.atlatszo.hu:7.1.1
X-KSE-AntiSpam-Info: Auth:dmarc=none header.from=kimittud.org;spf=none
smtp.mailfrom=kimittud.org;dkim=none
X-KSE-AntiSpam-Info: DmarcAF: none
X-KSE-AntiSpam-Info: Rate: 0
X-KSE-AntiSpam-Info: Status: not_detected
X-KSE-AntiSpam-Info: Method: none
X-KSE-Antiphishing-Info: Clean
X-KSE-Antiphishing-Method: None
X-KSE-Antiphishing-Bases: 12/12/2018 06:54:00
X-KSE-Antivirus-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-Antivirus-Info: Clean

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
2K Download


Az üzenet kézbesítése késik a következő címzettek vagy csoportok számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])

Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Hős utcai támogatás
felhasználása

Az üzenet még nincs kézbesítve. A rendszer továbbra is próbálkozik a
kézbesítéssel.

A kiszolgáló a következő 1 napig, 19 óráig és 56 percig tovább próbálkozik
az üzenet kézbesítésével. Ha addig sem sikerül kézbesíteni az üzenetet, a
rendszer értesítést küld.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: MAIL01.kobanya.local
Fogadó kiszolgáló: MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208)

[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Remote Server at MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208) returned '400 4.4.7
Message delayed'
2018.12.12. 11:59:19 - Remote Server at MAIL01.kobanya.local
(10.27.29.208) returned '432 4.3.2 STOREDRV; mailbox database is offline;
STOREDRV.Deliver.Exception:MailboxOfflineException.MapiExceptionMdbOffline;
Failed to process message due to a transient exception with message Cannot
open mailbox /o=KOBANYA/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=MAIL01/cn=Microsoft
System Attendant. 1.41192:01000000, 0.49384:BA060000, 4.51176:76040000,
0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:02000000, 0.49384:4C380000,
4.51176:76040000, 0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:00000000,
1.49064:01000000, 16.38439:30000000,
17.54823:7604000014000000000000000000000000000000, 4.53361:76040000,
0.51859:20436F6E, 4.33649:76040000, 0.43315:33326136, 4.58225:76040000,
4.39912:76040000, 4.54129:76040000, 0.50519:BA060000, 4.59735:76040000,
0.59199:4C380000, 4.27356:76040000, 0.65279:0F010480, 4.52465:76040000,
0.60065:BF060000, 4.33777:76040000, 0.59805:00000000, 4.52487:76040000,
0.19778:00000000, 4.27970:76040000, 0.17730:BA060000, 4.25922:76040000'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from MAIL01.kobanya.local (10.27.29.208) by MAIL01.kobanya.local
(10.27.29.208) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1104.5; Wed, 12 Dec
2018 09:00:30 +0100
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by mail.kobanya.hu
(10.27.29.208) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1104.5 via Frontend
Transport; Wed, 12 Dec 2018 09:00:30 +0100
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 70DF0214FE; Wed, 12 Dec 2018 08:13:37 +0000 (UTC)
Date: Wed, 12 Dec 2018 08:13:37 +0000
From: =?UTF-8?B?Q3Npa8Ohc3ogQnJpZ2l0dGE=?=
<[FOI #12017 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest X. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEvFkWLDoW55YWk=?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_H=C5=91s_utcai_t=C3=A1mogat=C3=A1s?=
=?UTF-8?Q?_felhaszn=C3=A1l=C3=A1sa?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #12017 email]
Received-SPF: None (MAIL01.kobanya.local:
[FOI #12017 email] does not designate permitted sender
hosts)
X-KSE-ServerInfo: MAIL01.kobanya.local, 9
X-KSE-AntiSpam-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-AntiSpam-Version: 5.8.6, Database issued on: 12/12/2018 06:50:54
X-KSE-AntiSpam-Status: KAS_STATUS_NOT_DETECTED
X-KSE-AntiSpam-Method: none
X-KSE-AntiSpam-Rate: 0
X-KSE-AntiSpam-Info: Lua profiles 132800 [Dec 12 2018]
X-KSE-AntiSpam-Info: LuaCore: 225 225 826dca40a43bd5d2cadec88482a76a9d1c49c15b
X-KSE-AntiSpam-Info: Version: 5.8.6.0
X-KSE-AntiSpam-Info: Envelope from: [FOI #12017 email]
X-KSE-AntiSpam-Info: {rep_avail}
X-KSE-AntiSpam-Info: {Tracking_fake_symbols}
X-KSE-AntiSpam-Info: {Dosetcrawler: probable amspam}
X-KSE-AntiSpam-Info: 52.57.14.250:7.1.2,7.5.0;smtp.kimittud.org:7.1.1;d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.com:7.1.1;kimittud.org:7.1.1;127.0.0.199:7.1.2;kimittud.atlatszo.hu:7.1.1
X-KSE-AntiSpam-Info: Auth:dmarc=none header.from=kimittud.org;spf=none
smtp.mailfrom=kimittud.org;dkim=none
X-KSE-AntiSpam-Info: DmarcAF: none
X-KSE-AntiSpam-Info: Rate: 0
X-KSE-AntiSpam-Info: Status: not_detected
X-KSE-AntiSpam-Info: Method: none
X-KSE-Antiphishing-Info: Clean
X-KSE-Antiphishing-Method: None
X-KSE-Antiphishing-Bases: 12/12/2018 06:54:00
X-KSE-Antivirus-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-Antivirus-Info: Clean

References

Visible links
1. mailto:[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: hivatal@kobanya.hu
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a [1][email address] címre küldött levele a
Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz megérkezett, az ügyintézést megkezdjük.
A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2018. május 25-től kötelező érvényű, az
Európai Unió által elfogadott [2]Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
értelmében változások léptek életbe a személyes adatok még szélesebb körű,
egységes, biztonságos és jogszerű kezelése érdekében.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, valamint a Hivatal adatvédelmi és adatkezelési politikájáról,
továbbá a Hivatal által kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelésre, az adatok védelmére, az adatbiztonságra vonatkozó
követelmények betartásáról a [3]www.kobanya.hu oldalon az
Ügyintézés/Adatvédelem címszó alatt tájékozódhat.

 

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, mert ez egy automatikusan
generált rendszerüzenet.

 

Köszönettel

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

1102 Budapest, Szent László tér 29.

központi telefonszám: +36 1 4338 100

központi faxszám: +36 1 4338 230

honlapcím: www.kobanya.hu

központi e-mail cím: [email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.otppenztarak.eu/modules.php?...
3. http://www.kobanya.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei