Hozzátartozói, rokoni eljárások, jogesetek.

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó és annak teljes személyi állományát értve, történt-e visszamenőlegesen 2013-tól jelen évig (2019. 10. 29.) bezárólag, olyan rendőri intézkedés, nyomozói tevékenység, mely az eljáró az új Ptk 8:1. §-ában foglaltak szerint (saját vagy munkatársa) családja, hozzátartozója ügyében járt el? Illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitány vagy az alárendeltségébe tartozó vezetők családja, hozzátartozója (egyeneságbeli rokon) ügyében járt el a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK alárendeltjei?

Ha történt, akkor legyenek szívesek megírni, hogy mikor és meddig jártak el?

Az eddig ismert adat: Nagykanizsai Rendőrkapitányság volt vezetője hozzátartozója érdekében járt el, illetve beosztottjai jártak el 2014- május 20.-tól 2018. június 30.-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 29.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
451K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság!

Köszönöm a tájékoztatást!

Kelt: 2019. november 11.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei