Hozzátartozói, rokoni eljárások, jogesetek.

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó és annak teljes személyi állományát értve, történt-e visszamenőlegesen 2013-tól jelen évig (2019. 10. 25.) bezárólag, olyan rendőri intézkedés, nyomozói tevékenység, mely az eljáró az új Ptk 8:1. §-ában foglaltak szerint (saját vagy munkatársa) családja, hozzátartozója ügyében járt el? Illetve a veszprémi rendőrkapitány vagy az alárendeltségébe tartozó vezetők családja, hozzátartozója (egyeneságbeli rokon) ügyében járt el a Veszprém MRFK?

Ha történt, akkor legyenek szívesek megírni, hogy mikor és meddig jártak el?

Az eddig ismert adat: Nagykanizsai Rendőrkapitányság volt vezetője hozzátartozója érdekében járt el, illetve beosztottjai jártak el 2014- május 20.-tól 2018. június 30.-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 25.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyelet Veszprém MRFK
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Asszonyom!
 
 
Tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylése a Veszprém MRFK e-mail címére
megérkezett, azt az illetékes felé továbbítottam.
 
 
Tisztelettel:
 
 
Dukai Csilla r. alez.
Veszprém MRFK TIK
ügyeletvezető

>>> Györei Árpádné <[FOI #13470 email]> 2019.10.25.
19:42 >>>
Tisztelt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó és annak teljes személyi
állományát értve, történt-e visszamenőlegesen 2013-tól jelen évig (2019.
10. 25.) bezárólag, olyan rendőri intézkedés, nyomozói tevékenység, mely
az eljáró az új Ptk 8:1. §-ában foglaltak szerint (saját vagy munkatársa)
családja, hozzátartozója ügyében járt el? Illetve a veszprémi
rendőrkapitány vagy az alárendeltségébe tartozó vezetők családja,
hozzátartozója (egyeneságbeli rokon) ügyében járt el a Veszprém MRFK?

Ha történt, akkor legyenek szívesek megírni, hogy mikor és meddig jártak
el?

Az eddig ismert adat: Nagykanizsai Rendőrkapitányság volt vezetője
hozzátartozója érdekében járt el, illetve beosztottjai jártak el 2014-
május 20.-tól 2018. június 30.-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 25.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13470 email]

Ha a(z) Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság nem a(z)
[Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
511K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság!
Köszönöm a tájékoztatást!

Kelt: 2019. november 11.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyelet Veszprém MRFK
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei