"Hubertusz kerékpárút" nyomvonala, egyéb műszaki adatai

Nagy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Tamás

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat (1-6. pontok):

1. a Hubertusz - Sopron határállomás között létesítendő kerékpárút pontos nyomvonalának a leírását a lehető legrészletesebb formában (pl. felhasználni kívánt utak helyrajzi számának megadásával vagy egy földrajzi koordináták rendezett halmaza által alkotott töröttvonal megadásával).

2. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott útszélességek értékét.

3. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott útburkolat-fajták pontos leírását (mely szakaszon milyen lesz az útburkolat).

4. A fenti kerékpárútnak mely szakasza lesz kerékpárút, gyalog-és kerékpárút, gépjárműforgalommal közös használatú útszakasz vagy bármely egyéb útkategóriába eső típus.

5. A fenti kerékpárút milyen már meglévő közutakat fog keresztezi és azokban milyen lesz az elsőbbségi viszony szabályozása. A kereszteződéseknél milyen szegélyköveket vagy egyéb technikai megoldásokat kívánnak majd alkalmazni.

6. A fenti kerékpárút eleje és vége milyen már meglévő közutakhoz fog kapcsolódni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 2.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

ügyiratszám: 40 080/2013
ügyintéző: Dr. Sárvári Szabolcs
Nagy Tamás

Tisztelt Cím!

Elektronikus levél formájában kereste meg SMJV Polgármesteri Hivatalát,
melyben kérte a Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás között
létesítendő kerékpárúttal kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket.

2013. január 2-án érkezett elektronikus levelében foglaltakra válaszomat
az alábbiak szerint foglalom össze (a válaszok a kérdéseket követően a
szövegbe ágyazva kerülnek megadásra):

1. a Hubertusz - Sopron határállomás között létesítendő kerékpárút  pontos
nyomvonalának a leírását a lehető legrészletesebb formában (pl.
felhasználni kívánt utak helyrajzi számának megadásával vagy  egy
földrajzi koordináták rendezett halmaza által alkotott töröttvonal
megadásával).

2. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott útszélességek  értékét.
     
3. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott útburkolat-fajták
pontos leírását (mely szakaszon milyen lesz az  útburkolat).

4. A fenti kerékpárútnak mely szakasza lesz kerékpárút, gyalog-és
kerékpárút, gépjárműforgalommal közös használatú útszakasz vagy bármely
egyéb útkategóriába eső típus.

Ø        Hubertusz út 0905 hrsz. a Bábakalács utcáig 446 m 4 m széles,
murvás, gépjárműforgalommal közös.
Ø        Erdei nyiladék 0905 hrsz. 1096 m 2 m széles (0,5-0,5 m széles
padkával), murvás, 75 m gépjárműforgalommal közös, a többi kerékpárút.
Ø        Erdőgazdasági út 0914/2 75 m és 0901 hrsz. 275 m 4 m széles,
aszfalt burkolat, erdőgazdasági gépjárműforgalommal közös.
Ø        Erdős terület 0899 hrsz. 575 m 2,2 m széles (0,5-0,5 m széles
padkával) aszfalt burkolat, kerékpárút.
Ø        Erdő széli út, párhuzamosan a 84. sz. főúttal, 2 m széles
(0,5-0,5 m széles padkával) aszfalt burkolat, kerékpárút.
§        0914/2 hrsz. erdő, út alrészlete
§        0916/2 hrsz. erdő, út alrészlete
§        0928/2 hrsz. erdő, út alrészlete 2750 m
Ø        Erdő széli út, párhuzamosan a 84. sz. főúttal, 0928/2 hrsz. erdő,
út alrészlete 225 m, 3,5 m széles (0,5-0,5 m széles padkával) aszfalt
burkolat, erdőgazdasági gépjárműforgalommal közös..
Ø        - Erdős terület        (országhatárig) 0935 hrsz. 37 m, 3,5 m
széles (0,5-0,5 m széles padkával) aszfalt burkolat, erdőgazdasági
gépjárműforgalommal közös.
     
     
 5. A fenti kerékpárút milyen már meglévő közutakat fog keresztezi és
azokban milyen lesz az elsőbbségi viszony szabályozása. A
kereszteződéseknél milyen szegélyköveket vagy egyéb technikai megoldásokat
kívánnak majd alkalmazni.

A tervezett kerékpárút közutat nem keresztez, TÁEG kezelésű utakon halad
és keresztez. Az erdőterületeken csak erdőgazdasági gépjárműforgalom
lehet.

6. A fenti kerékpárút eleje és vége milyen már meglévő közutakhoz fog
kapcsolódni.

Az eleje a Hubertusz úthoz (4521/43 hrsz), a vége a tervezés alatt lévő
osztrák kerékpárút hálózathoz kapcsolódik.

Sopron, 2013. január 16.                                                  
  Dr. Sárvári Szabolcs
                                                                         
                          aljegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2013.01.16 13:41 -----

Feladó: József Dobos/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph
Dátum: 2013.01.03 07:52
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz kerékpárút"
nyomvonala, egyéb műszaki adatai

--------------------------------------------------------------------------

Tóthné Ács Mónika
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
06/99 515-113
----- Továbbította: Mónika Ács/SMJVPH dátum: 2013.01.03 07:52 -----

Feladó: Nagy Tamás <[FOI #574 email]>
Címzett: KözAdat requests at Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2013.01.02 18:38
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - "Hubertusz kerékpárút" nyomvonala, egyéb
műszaki adatai

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
    bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
   
    Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
    alábbi információkat (1-6. pontok):
   
    1. a Hubertusz - Sopron határállomás között létesítendő kerékpárút
    pontos nyomvonalának a leírását a lehető legrészletesebb formában
    (pl. felhasználni kívánt utak helyrajzi számának megadásával vagy
    egy földrajzi koordináták rendezett halmaza által alkotott
    töröttvonal megadásával).
   
    2. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott útszélességek
    értékét.
   
    3. A fenti kerékpárút egyes szakaszain alkalmazott
    útburkolat-fajták pontos leírását (mely szakaszon milyen lesz az
    útburkolat).
   
    4. A fenti kerékpárútnak mely szakasza lesz kerékpárút, gyalog-és
    kerékpárút, gépjárműforgalommal közös használatú útszakasz vagy
    bármely egyéb útkategóriába eső típus.
   
    5. A fenti kerékpárút milyen már meglévő közutakat fog keresztezi
    és azokban milyen lesz az elsőbbségi viszony szabályozása. A
    kereszteződéseknél milyen szegélyköveket vagy egyéb technikai
    megoldásokat kívánnak majd alkalmazni.
   
    6. A fenti kerékpárút eleje és vége milyen már meglévő közutakhoz
    fog kapcsolódni.
   
    Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
    az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
    a feladó e-mail címére megküldeni.
    Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
    megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
    weboldalon töltse fel.
   
    Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
    szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
    Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
    amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
    megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
    tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
    tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
   
    Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
    részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
    alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
    küldje meg számomra.
   
    Segítő együttműködését előre is köszönöm.
   
    Kelt: 2013. január 2.
   
    Üdvözlettel:
   
    Nagy Tamás
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #574 email]
   
    Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
    nem a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
    Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
    [1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Tamás:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei