Hullán Szabolcs Úr juttatásai/MVM

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Villamos Művek Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hullán Szabolcs Úr 2013-2018-ban milyen összegben részesült:
illetményben, illetménykiegészítésben, személyi illetményben, nyelvvizsgapótlékban,
ösztöndíjban,
kártérítésben,
szabadságmegváltásban,
végkielégítésben,
ügyeleti és készenléti díjban,
célfeladatért illetményben,
jutalomban,napi díjban,
költségtérítésben (pl. utazás),
gépkocsivezetési és sugárvédelmi pótlékban,
egyéb juttatásban, pl. cafetéria, személygépjármű személyes használatra, egészségbiztosítás, Erzsébet-utalvány, szemüveg, ruházati, tömegközlekedési költségtérítés.
A fenti adatokat éves bontásban szíveskedjenek megadni 2013. január 1-je és 2018. novebmer 19-e között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 19.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Magyar Villamos Művek Zrt.


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Hull n Szabolcs r juttat sai MVM.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a célcímzett továbbító címzettjéhez.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Sent request to Magyar Villamos Művek Zrt. again.

Magyar Villamos Művek Zrt.


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Hull n Szabolcs r juttat sai MVM.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a célcímzett továbbító címzettjéhez.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MVM Zrt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Rádi Antónia !

2018. november 19-i, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk arról, hogy 2013. január 1. és 2018. november 19. között Hullán Szabolcs úrnak az MVM Zrt.-vel nem állt fenn jogviszonya, számára kifizetés a jelzett időszakban semmilyen jogcímen nem történt.

Üdvözlettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei