Huszártelepi játszótér kialakítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0002 keretében

Dr. Suha Nikolett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Dr. Suha Nikolett

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Nyíregyháza Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja program keretében, a telepen kialakított játszótérrel kapcsolatos teljes projekt dokumentációt, amely tartalmazza többek között a játszótér elemeinek műszaki jellemzőit, a kivitelezésért felelős személy és szervezet nevét és elérhetőségét, a tételes költségvetést, a ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0002 projektre vonatkozó szerződést annak minden mellékletével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Dr. Suha Nikolett
az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány képviseletében

Hivatkozása ide

Feladó: nyhjegyz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 Q dr 2E Suha Nikolett t C3 A1j C3 A9koztat C3 A1s 2E UTF 8 Q pdf.pdf
11 Download View as HTML


--

Dr Szemán Sándor

címzetes főjegyző

NYREGYHZA
MEGYEI JOG
VROS
POLGRMESTERI HIVATALA

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon:
+36 42 524-530
Fax: +36 42 501-154
Email: [email address] [1]

Internet: www.nyiregyhaza.hu [2]

Links:
------
[1]
mailto:@nyiregyhaza.hu
[2] http://www.nyiregyhaza.hu

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Suha Nikolett:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei