I. félévi dolgozói jutalmak listája

Dr. Oroszi Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

A(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Dr. Oroszi Tamás

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 2017. első félévre adott dolgozói jutalmak listáját név szerinti részletezésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 24.

Üdvözlettel:

Dr. Oroszi Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Ledniczkiné Kálmán Erika
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20171206100927788.pdf
72K Download View as HTML


Tisztelt dr. Oroszi Tamás!

Csatoltan küldöm - közérdekű adatigénylésére vonatkozóan - Jegyző Úr válaszát.

Tisztelettel:

Makranczi László
jegyző megbízásából:

Ledniczkiné Kálmán Erika
aljegyzői asszisztens

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Önkormányzati Osztály
Jegyzői és aljegyzői titkárság
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
+36-1/872-9359
e-mailcím: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Oroszi Tamás

Delivered

Tisztelt Ledniczkiné Kálmán Erika!

Az I. félévi jutalmakra vonatkozóan nem összesítő információ volt az igénylés tárgya, hanem részletes, dolgozó neve-összeg szerinti lista.

Felszólítom, hogy pótolja a hiányt a törvényben meghatározott határidőn belül!

Üdvözlettel:

Dr. Oroszi Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Oroszi Tamás

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az "I. félévi dolgozói jutalmak listája" tárgyú közérdekű adatigénylésem megválaszolása késik. Önöknek a közérdekű adatigénylésekre általában azonnal kell válaszolniuk és a kérdésre kell válaszolniuk - és a legutolsó határidő is 2017. december 11. lett volna.

Kérem mulasztásukat a lehető legsürgősebben pótolják!

Kelt: 2017. december 21.

Üdvözlettel:
Dr. Oroszi Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Oroszi Tamás:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei