IBM (Lotus) Notes licenszek felhasználása

Szalai Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szalai Tibor

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Hány db. IBM (Lotus) Notes kliens licesszel rendelkezett a NAV/APEH az alábbi időpontokban/időszakokban:
a, 2010 december
b, 2011 december
c, 2012 december
d, 2013 december
e, 2014 december.

További kérdés, hogy a fentiekben megjelölt időpontokban/időszakokban mennyi számítógépen volt telepítve az említett levelező alkalmazás ?

Volt-e licensz túlhasználat, történt-e belső vizsgálat vagy esetleg indult-e büntetőeljárás az ügyben ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 2.

Üdvözlettel:

Szalai Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § előírása, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján közzétételi kötelezettségeinek eleget tett mind a jogelőd szervezetei, mind a NAV vonatkozásában.

A NAV internetes oldalán a Közérdekű adatok/Általános közzétételi lista/3.3.7. Közbeszerzések közzétételi egységében, illetve a Közérdekű adatok/ Egyedi közzétételi lista/14. Közbeszerzések megvalósulása közzétételi egységében elérhetőek a NAV által kötött, közzétételi kötelezettség alá eső szerződések.

A NAV az elmúlt időszakban a szerződések szerint rendelkezésére álló licencekkel gazdálkodott, valamint alkalmazott, és a jövőben is így fog eljárni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Uram!

Hivatkozva lenti levelére az alábbiakról tájékoztatom.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § előírása, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján közzétételi kötelezettségeinek eleget tett mind a jogelőd szervezetei, mind a NAV vonatkozásában.
A NAV internetes oldalán a Közérdekű adatok/Általános közzétételi lista/3.3.7. Közbeszerzések közzétételi egységében, illetve a Közérdekű adatok/ Egyedi közzétételi lista/14. Közbeszerzések megvalósulása közzétételi egységében elérhetőek a NAV által kötött, közzétételi kötelezettség alá eső szerződések.

A NAV az elmúlt időszakban a szerződések szerint rendelkezésére álló licencekkel gazdálkodott, valamint alkalmazott, és a jövőben is így fog eljárni.

Üdvözlettel:

NAV Központi Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalai Tibor:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei