ICOMOS -misszió/ UNESCO Világörökség

Horn Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Horn Gabriella, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Horn Gabriella

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EMMI és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016.január 1. óta az UNESCO és az ICOMOS számára elküldött anyagokat, leveleket. Kérem, szíveskedjenek számomra digitális formában elküldeni az ICOMOS által az EMMI és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma számára 2016.január 1. óta küldött anyagokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella
újságíró
www.atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 45604-1/2018/PERFO                          

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Horn Gabriella

részére

[1][FOI #11483 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EMMI
és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások
Minisztériuma által 2016. január 1. óta az UNESCO és az ICOMOS számára
elküldött anyagokat, leveleket. Kérem, szíveskedjenek számomra digitális
formában elküldeni az ICOMOS által az EMMI és az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma számára 2016.január
1. óta küldött anyagokat is. Kérem, szíveskedjenek számomra digitális
formában elküldeni az UNESCO World Heritage Committee által az UNESCO
Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma
számára 2016. január 1. óta küldött anyagokat is.”

 

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján kérem, hogy pontosítsa
adatigénylését a tekintetben, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
vagy az ICOMOS Nemzetközi Titkársága közötti kapcsolattartás dokumentumait
kéri kiadni, továbbá milyen témában kíván információt kapni.

 

Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a kérelem pontosítására
irányuló felhívásra nem válaszol, a kérelmét a közérdekű adatok
megismerésének rendjéről szóló 17/2012. EMMI utasítás 5. § (2) bekezdése
alapján visszavontnak tekintjük.

 

Budapest, 2018. augusztus 29.         

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Gabi Horn [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, August 14, 2018 4:59 PM
To: info unesco (UNESCO)
Subject: Re: ICOMOS-jelentés

               

Kérem, szíveskedjenek számomra digitális formában elküldeni az UNESCO
World Heritage Committee által az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma számára 2016.január 1. óta
küldött anyagokat is.

 

Gabi Horn <[2][email address]> ezt írta (időpont: 2018. aug. 14.,
K, 16:47):

Tisztelt Soós Gábor,

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az UNESCO
Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága, Emberi Erőforrások Minisztériuma
által 2016.január 1. óta az UNESCO és az ICOMOS számára elküldött
anyagokat, leveleket. Kérem, szíveskedjenek számomra digitális formában
elküldeni az ICOMOS által az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága,
Emberi Erőforrások Minisztériuma számára 2016.január 1. óta küldött
anyagokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella
újságíró
[4]www.atlatszo.hu

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horn Gabriella:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

UNESCO

A(z) Miniszterelnökség részére Horn Gabriella által

UNESCO/ICOMOS dokumentumok

A(z) Miniszterelnökség részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei