IdomSoft Zrt-vel kötött szerződések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az IdomSoft Zrt-vel 2010 után kötött, még hatályban lévő szerződéseket, azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 3.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 301 4.pdf
34K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatásul megküldöm Belügyminisztérium tájékoztatását a 2018. január
3-án érkezett adatigényére.  

 

Üdvözlettel:

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály)!

Válaszukat megkaptam. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a közérdekűadat-igénylés teljesítésére vonatkozó határidők tekintetében a törvény egyértelmű határidőket szab. A 2011.évi CXII. törvény 29.§ (1) szerint „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.” A törvény lehetőséget ad ugyan a határidő 15 napos hosszabbítására, ám ennek feltétele, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozzon. Mivel jelen adatigénylés esetében néhány szerződés beszkenneléséről és online továbbításáról van szó, fenti feltételek egyike sem áll fenn. Mindezek alapján kérem, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően, a további késedelmet elkerülve a kért szerződéseket haladéktalanul megküldeni szíveskedjenek

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Ábrahám Dominika dr.
Belügyminisztérium


Attachment image001.png
21K Download

Attachment zemeltet si KSZ 2017 I f l v.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 I f l v 1.sz mell klet.pdf
473K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 I f l v 3.sz mell klet.pdf
404K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 I f l v 4.sz mell klet.pdf
18K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 I f l v 5.sz mell klet.pdf
50K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 II f l v.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 II f l v 1.sz mell klet.pdf
471K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 II f l v 3.sz mell klet.pdf
403K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 II f l v 4.sz mell klet.pdf
18K Download View as HTML

Attachment zemeltet si KSZ 2017 II f l v 5.sz mell klet.pdf
49K Download View as HTML

Attachment ASP zemeltet si KSZ.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment ASP zemeltet si KSZ 1.sz mell klet.pdf
434K Download View as HTML

Attachment ASP zemeltet si KSZ 3.sz mell klet.pdf
153K Download View as HTML

Attachment ASP zemeltet si KSZ 4.sz mell klet.pdf
17K Download View as HTML

Attachment ASP zemeltet si KSZ 5.sz mell klet.pdf
51K Download View as HTML


 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a lent olvasható közérdekű adatigényével
kapcsolatban a Belügyminisztérium válaszát a csatolt mellékletekkel
együtt!

I. rész.

Üdv

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

 

Tisztelt Belügyminisztérium!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
IdomSoft Zrt-vel 2010 után kötött, még hatályban lévő szerződéseket, azok
esetleges mellékleteivel együtt.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. január  3.

 

Üdvözlettel:

 

Becker András

 

 

 

 

 

[1]cid:image001.png@01D38BAA.55395C00

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EÜF panaszok

A(z) Belügyminisztérium részére Schönheim Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei