Igazgatósági és felügyelő bizotttsági döntések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Bank.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 2014. április 24-ét követő
üléseiről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket vagy bármely más,
hasonló funkciót ellátó iratot, továbbá az igazgatóság által 2014. április 24-ét követően meghozott valamennyi döntést, állásfoglalást,

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 7.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment ATT79342 1.jpg
4K Download


Tisztelt Hölgyem/Uram!
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz 2016. március 7-én érkezett – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:
 
A megjelölt adatok széles körére tekintettel az adatkérés olyan átfogó,
tételes ellenőrzésre irányuló adatkérésnek tekinthető melyre az
információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. szerint külön jogszabályok az irányadók. Ennek alapján
ilyen ellenőrzésre az Magyar Nemzeti Bank esetében többek között az Állami
Számvevőszék jogosult. Mindezekre figyelemmel kérem pontosítsa adatigényét
azon ügyek, ügycsoportok megjelölésével, melyekre vonatkozóan élni kíván a
közérdekű adatigényével.
 
Tisztelettel:
 

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
1054 Bp., Szabadság tér 9.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI Telefon: +36 (1) 428 2751
IGAZGATÓSÁG Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [1][email address]

 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MNB fuggetlensege, atlathatosaga

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei