Igazságügyi Minisztériumnak - A végrehajtó elsikkaszthat-e mintegy 4 millió Ft-ot a gyakorlatban a hivatalos szervek jogellenes közönye mellett?

dr. Hidasi Edit (Fiók felfüggesztve) küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: dr. Hidasi Edit (Fiók felfüggesztve)

Delivered

Kúria
Fővárosi Törvényszék
Igazságügyi Minisztérium
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar és a panaszolt végrehajtó
Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyámügyi vonatkozások tekintetében

tárgy:
- ELSIKKASZTHAT-E MINTEGY 4 MILLIÓ FT-OT A VÉGREHAJTÓ A GYAKORLATBAN ÉS EZZEL JOGELLENESEN ÁLLAMI GONDOZÁSBA JUTTATHAT-E KICSI GYERMEKEKET A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK JOGELLENES KÖZÖNYE MELLETT?
- SÉRTI-E A GYERMEK(EK) ÉS A SZÜLŐ EMBERI MÉLTÓSÁGÁT A NYILVÁNVALÓAN TÖRVÉNYSÉRTŐ VÉGREHAJTÓI ELJÁRÁS?
- 2017. ÁPRILIS 7-ÉN SZEREPELNIE KELL-E A 2017. MÁRCIUSI BÍRÓSÁGI ÜGYELOSZTÁSI RENDNEK A KÖZPONTI BÍRÓSÁGI HONLAPON ÖSSZHANGBAN A TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGGEL? (bírósági vonatkozású témafelvetés)

8 napon belül IGAZOLÁSI KÉRELEMKÉNT is a Fővárosi Törvényszék számomra 2017. 04. 04-én kézbesített, 0100-32.Vh.400.402/2015/47. sz. végzésére (aláíró: dr. Borka Gábor bírósági titkár úr)

15 napon belül IGAZOLÁSI KÉRELEMKÉNT is a Fővárosi Törvényszék számomra 2017. 03. 29-én kézbesített, 66.P.21.027/2017/2. sz. végzésre (aláíró: dr. Miszbrandtner Erika bíró) – bár az én nevem NEM „Hidas”, így nem tudni, hogy ténylegesen nekem szól-e a törvényszéki irat

másolatban:
- a jogállamiságért törvényes eszközökkel küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- Apák az Igazságért Egyesület, amely folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket
- sajtó
- Országos Bírósági Hivatal
- Magyar Ügyvédi Kamara, Budapesti Ügyvédi Kamara – hivatkozva arra, hogy köztudomásúak a durva családjogi ügyvédi műhibák, törvényszegések (pl. Ennek a selyemzsinórnak örülnek: átszabják, ki az ügyvéd és miért felel - http://hvg.hu/itthon/20170331_Ennek_a_se...

Tisztelt Címzettek! Tisztelt áldozathibáztatás ellen közpénzből érzékenyített, a törvényes eljárásra törvényileg köteles jogász kollegák!

A TÖRVÉNYES NEMZETKÖZI JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ is szeretném megismerni – az Infotv. 3. § 5. pontjával összhangban - a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatként, hogy ELSIKKASZTHAT-E JOGELLENESEN MINTEGY 4 MILLIÓ FT-OT A VÉGREHAJTÓ A GYAKORLATBAN ÉS EZZEL JOGELLENESEN ÁLLAMI GONDOZÁSBA JUTTATHAT-E KICSI GYERMEKEKET A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK JOGELLENES KÖZÖNYE MELLETT.

Továbbá SÉRTI-E A GYERMEK(EK) ÉS A SZÜLŐ EMBERI MÉLTÓSÁGÁT A NYILVÁNVALÓAN TÖRVÉNYSÉRTŐ VÉGREHAJTÓI ELJÁRÁS?

0100-32.Vh.400.402/2015/47. sz. végzésében dr. Borka Gábor bírósági titkár úr – jogforrási indok megjelölése nélkül – kinyilatkoztatta, hogy a „végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem ítélt dolog”, tehát – törvényi kötelessége ellenére - nem tud segíteni.

Holott neki a Be. 171. § (2) bekezdése szerint törvényi kötelezettsége feljelentést tenni pl. közokirat hamisítás alapos gyanúja miatt a bennünket törvényszegően támadó ügyvéd ellen és az ügyvéd törvénytelenségeit jogellenesen segítők ellen is.

Ugyanis immár mintegy 4 millió Ft-ot akar a végrehajtó jogellenesen, saját végrehajtói számlára megszerezni úgy, hogy – jogellenesen - eddig NÉGYFÉLE néven szerepel egyazon, közelebbről törvényi kötelezettség ellenére nem azonosított végrehajtást kérő (pl. állítólag férfiként NŐI néven is).
- Ennek az eddig jogellenesen NÉGYFÉLE néven szereplő végrehajtást kérőnek – jogellenesen - HAMIS NÉVRŐL HAMIS NÉVRE VÁLTOZIK AZ ANYJA LEÁNYKORI NEVE AZ IRATOKBAN!
- Ennek az eddig jogellenesen NÉGYFÉLE néven szereplő végrehajtást kérőnek – jogellenesen – MEGVÁLTOZIK A SZÜLETÉSI HELYE AZ IRATOKBAN!
- Ez az eddig jogellenesen NÉGYFÉLE néven szereplő végrehajtást kérő – jogellenesen – vagy KÖZINTÉZMÉNYI CÍMRŐL, VAGY KÜLFÖLDI HOTELBŐL, VAGY OLYAN CÍMRŐL JÁR EL, AHONNAN NEM IDÉZHETŐ VAGY NEM IS TÜNTET FEL LAKÓHELYET.
- A végrehajtó – jogellenesen – nem tisztázza a végrehajtást kérő személyazonosságát, végrehajtó – jogellenesen – minden áron a saját számlájára akar végrehajtani.
- Nem ismert a végrehajtást kérő személye mellett a végrehajtást kérő bankszámla száma sem, annak közlését a végrehajtó megtagadta.
- Ez azt mutatja, hogy a végrehajtónak egy a fontos, hogy tőlem – a jogellenesen tisztázatlan körülmények ellenére – megszerezze saját végrehajtói számlájára a mintegy 4 millió Ft-ot.
- Emiatt már ellehetetlenített a végrehajtó jogellenesen a munkahelyemen, mindenünk jogellenes foglalás alatt van.
- Továbbá a végrehajtó – jogellenesen – kitesz a jogellenes, többszörös végrehajtás veszélyének, hiszen az ügyben ugyanazon támadó mind neve, mind anyja leánykori neve, mind születési helye, mind a lakóhelye tekintetében többféle adat szerepel, de ez a végrehajtót – jogellenesen, sokszori jogi érveim ellenére nem érdekli.
- Csakhogy mindez – jogállamban – pl. KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS ÉS SIKKASZTÁS ALAPOS GYANÚJÁT vetheti fel, hiszen mind az ügyvéd, mind a végrehajtó törvénytelen célja, hogy a jogellenesen megítéltetett mintegy 4 millió Ft a végrehajtói számlára megérkezzen.
- EMIATT – JOGELLENESEN – HAJLÉKTALANNÁ TEHETI ÉS A KÖZTUDOMÁSÚAN SZÖRNYŰSÉGES ÁLLAMI GONDOZÁSBA JUTTATHATJA A VÉGREHAJTÓ A GYERMEKEIMET.
- Az ügyben egyébként, amelyben rengetegszer bemutattam a jogi érveket, pontos jogforrási hivatkozásokkal, NINCS TÖRVÉNYES ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS, NINCS TÖRVÉNYES, PERINDÍTÁSRA ALKALMAS KERESETLEVÉL.
- Esetünkben hatalmas törvénytelen közönnyel szemlélik a hivatalos szervek, hogy egy ügyvéd ÖTÖDIK ÉVE, 30 ALAPELJÁRÁSBAN támad bennünket, botrányos és brutális törvénytelenséggel, hamis és hiányos adatokkal, a gyerekeimre követelőző megbízóját jogellenesen inkognitóban tartva.
- A támadó ügyvéd sok kamucéges és NAV feketelistás címre tudott – jogellenesen – működési engedélyt szerezni. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.
- Továbbá a bennünket jogellenesen támadó ügyvéd a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak.
- A támadó ügyvéd gátlástalan törvénytelenséggel használja ki, hogy ma a korrupcióval súlyosan fertőzött Magyarországon – pl. esetünkben – valójában nincs a gyakorlatban jogállami jogvédelem.
- Köztudomású, hogy törvényszegő ügyvédek – néhány százezer Ft-ért – még minden ok nélküli előzetes letartóztatást is tudnak intézni.

Esetünk tényállása világos: egy ügyvéd – durván törvényszegően – ebben az ügyben meg akar szerezni mintegy 4 millió Ft-ot tőlünk. És ezt pl. a végrehajtó – jogellenesen – segíti. (Az ügyvéd összességében 30 törvénytelen alapügyet indított már ellenünk!)

HOLOTT MINDEN HIVATALOS SZERVNEK TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGE LENNE, HOGY A TÖRVÉNYTELEN ÜGYVÉDI TÁMADÁSOKAT LEÁLLÍTSÁK!

És dr. Borka Gábor bírósági titkár úr még engem hív fel a perelhúzás tilalmára!
- Miközben – kifejezett törvényi tilalom ellenére – ÖTÖDIK ÉVE gyötörnek bennünket, miközben az ügyben nincs törvényes ügyvédi meghatalmazás és nincs perindításra alkalmas, törvényes keresetlevél.
- Így dr. Borka Gábor bírósági titkár úr azt is kommunikálja, hogy ne érdekeljen engem az eljárás rengeteg törvénytelensége, fizessem ki a teljességgel jogellenesen – törvényes ügyvédi meghatalmazás nélkül és törvényes, perindításra alkalmas keresetlevél nélkül – kirótt mintegy 4 millió Ft-ot, egyébként őt – törvényi kötelessége ellenére – nem érdekli, hogy a gyerekeim jogellenesen hajléktalanná válhatnak és a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba kerülhetnek.

JOGELLENESEN NEM ÉRDEKLI DR. BORKA GÁBOR BÍRÓSÁGI TITKÁR URAT, HOGY ŐNEKI TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGE ÉSZREVENNI EZT AZ ÜGYVÉD ÁLTAL MEGADOTT FÖRTELMESEN TÖRVÉNYTELEN ADATKATYVASZT ÉS FELJELENTÉST TENNI PL. KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS MIATT.
Pl. köztudomású, hogy Jordán Adél színművészt 100.000 Ft-ra büntették közokirat hamisításért, mert egyetlen alkalommal édesanyja rokkant kártyájával parkolt. (Jordán Adélt elítélték közokirat-hamisításért - http://www.nlcafe.hu/sztarok/20161123/jo...
- Esetünkben a törvényszegő ügyvéd ÖTÖDIK ÉVE, 30 alapügyben ad meg hamis adatokat a gyerekeimre követelőző, magát a gyerekeim apjának kiadó személyről, pl. név, lakcím, anyja neve vonatkozásában. Az ügyvéd a gyerekeimet – minden ok nélkül – a köztudomásúan szörnyűséges állami gondozásba akarja juttatni, engem pedig – minden ok nélkül – börtönbe, hogy jogellenesen kisemmizhessen bennünket! TILTAKOZOM!!!!!!!!!!!!!!!

A Btk. szerint aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.
Tehát sikkasztás veszélye is fennáll, ha az ügyvéd és a végrehajtó – bennünket jogellenesen tönkretéve – mégis megszerzik a mintegy 4 millió Ft-ot a végrehajtói számlára, holott még végrehajtást kérő személyazonossága sem tisztázott.

A HIVATALOS SZERVEK PEDIG FENTIEKET TÖRVÉNYESEN NEM SEGÍTHETNÉK.

Ráadásul az interneten túlszámlázás miatt más által is panaszolt végrehajtót, aki a botrányai miatt feloszlatott végrehajtói kamarának is tagja volt és a felügyeletére törvényileg köteles szerveket esetemben nem érdekli a törvényesség.
- A végrehajtó kifejezetten jogellenesen megfélemlítően jár el, pl. jogellenesen veszi igénybe a rendőrséget, jogellenesen lehetetlenített el a munkahelyemen, jogellenesen van mindenünk foglalás alatt.
Ezért kellett a végrehajtót – törvényes védekezésül – beperelnem.

Továbbá – törvényi kötelesség ellenére - a közérdekű adatigényre sem kaptam választ, amelyben a végrehajtói szakmai tevékenység jogi alapjait próbáltam tisztázni a végrehajtóval és az eljárását felügyelni köteles hivatalos szervekkel.

Így jogász édesanyaként minden szükséges törvényes eszközt igénybe kell vennem, hogy a bennünket törvénytelenül támadó ügyvéd leálljon a törvénytelenségeivel.

Így meg kell ismerni a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó adatként alábbiakat:
- Magyarország jogállam-e? (Jogállami válasz: igen, ld. Alaptörvény)
- A hivatalos szervek kötelesek-e betartani és betartatni a törvényt? Ügyvéddel is kötelesek-e betartatni a törvényt? (Jogállami válasz: igen)
- A hivatalos szervekre vonatkozik-e a törvényi feljelentési kötelezettség, ügyvédi törvényszegés esetén is? (Jogállami válasz: igen)
- A hivatalos szervek jogellenesen támogathatják-e, hogy egy törvényszegő ügyvéd tönkre tegyen jogellenesen két kisgyermeket és az anyjukat? (Jogállami válasz: nem)
- ELSIKKASZTHAT-E MINTEGY 4 MILLIÓ FT-OT A VÉGREHAJTÓ A GYAKORLATBAN ÉS EZZEL JOGELLENESEN ÁLLAMI GONDOZÁSBA JUTTATHAT-E KICSI GYERMEKEKET A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK JOGELLENES KÖZÖNYE MELLETT? (Jogállami válasz: nem)
- SÉRTI-E A GYERMEK(EK) ÉS A SZÜLŐ EMBERI MÉLTÓSÁGÁT A NYILVÁNVALÓAN TÖRVÉNYSÉRTŐ VÉGREHAJTÓI ELJÁRÁS? (Jogállami válasz: igen)

Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szól.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 24. cikke kimondja:
1. MINDEN GYERMEKNEK fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, vagy születésre való tekintet nélkül JOGA VAN ARRA VÉDELEMRE, amely őt kiskorú állapota folytán a CSALÁDJA, a TÁRSADALOM és az ÁLLAM részéről megilleti.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 26. cikke kimondja:
A TÖRVÉNY ELŐTT MINDEN SZEMÉLY EGYENLŐ és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára EGYENLŐ ÉS HATÉKONY VÉDELMET kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.
- Mindezeket a magyar jog egyéb jogforrásai is a legmagasabb szinten – pl. az Alaptörvényben és más törvényekben – garantálják elméletileg.

A fejlécben szereplő két határidővel kapcsolatban igazolási kérelemmel élek, mert az eredményes pervitelhez előzetesen meg kell ismernem a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységére vonatkozó, tehát közérdekű álláspontját.

Bírósági vonatkozású témafelvetés:
Továbbá a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken tervezik-e – törvényi kötelezettségükkel összhangban – a Bszi. hatályba lépése óta valamennyi bírósági ügyelosztási rend közzétételét.
- A Bszi. és az Infotv. alapján kötelező közzétenni a Bszi. hatályba lépése óta valamennyi bírósági ügyelosztási rendet.

Továbbá a Fővárosi Törvényszéken megesett már a gyermekeim ügyében, hogy a bíró – jogellenesen – átírta a törvényt, a Pp. kogens bíró mérlegelést NEM engedő törvényi rendelkezését, diszpozitív (bírói mérlegelést engedő) rendelkezéssé.
- A Bszi. is kogens szabályt tartalmaz.
- A Fővárosi Törvényszék honlapján – törvényi kötelesség ellenére – 2017. 04. 07-én kizárólag a 2017. április ügyelosztási rend van közzétéve a Polgári Kollégium vonatkozásában (http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/si..., így a korábban szignált ügyeknél a szignálás törvényessége nem ellenőrizhető.
- 2017. ÁPRILIS 7-ÉN SZEREPELNI-E KELL-E A 2017. MÁRCIUSI BÍRÓSÁGI ÜGYELOSZTÁSI RENDNEK A KÖZPONTI BÍRÓSÁGI HONLAPON ÖSSZHANGBAN A TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGGEL?
- Elvi jelentőségű a Fővárosi Törvényszék elfogulatlanságának megítéléséhez, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – közzéteszik-e a Bszi. hatályba lépése óta valamennyi bírósági ügyelosztási rendet.
- Amennyiben ez – a törvényi kötelességük ellenére – továbbra is elmarad, akkor a jogállamiságért törvényes eszközökkel küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórummal együttműködve – törvényes jogérvényesítésül - ebben a kérdésben is a legmagasabb szintű hazai és nemzetközi fórumokhoz fordulunk. Így pl. készül a témában megkeresés a EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY (ENCJ) felé.
- Amennyiben – törvényi kötelezettségük ellenére – nem kívánják közzétenni a Bszi. hatályba lépése óta valamennyi bírósági ügyelosztási rendet, akkor már most bejelentem elfogultságukat és kizárásukat kérem.

Sokadszorra: nagyon szeretem a gyermekeimet és anyaként törvényi kötelességem, jogászként szakmám, hogy megvédjem magunkat a bennünket jogellenesen támadó, családi tragédiánkon jogellenesen nyerészkedő, azt évek óta jogsértően súlyosító ügyvéd botrányos és brutális törvénytelenségeitől. A végrehajtót is kizárólag ezért pereltem be, mert évek óta egyetlen jogi érvemet nem vették figyelembe, sőt, ha szakmájuk és a törvényesség alapjaira megpróbálok jogforrási hivatkozásokkal rámutatni, akkor még fokozzák a jogellenes támadás és lefárasztás intenzitását.

Közérdekű adatigénylésemet az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum közzéteszi internetes oldalán, köszönet érte.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.
- Ki fogok térni arra, hogy ma Magyarországon – kicsi gyermekeket érintő ügyünkben, törvényi kötelesség ellenére – nem számít a törvény, amit a bíróság és a gyámhivatal is önként is köteles lenne ismerni/alkalmazni, nem számítanak a gyermekeket és édesanyjukat egyértelműen védelmező jogforrási hivatkozásokkal alátámasztott jogi érvek és mindezek miatt kicsi gyermekek veszíthetik el az otthonukat jogellenesen és kerülhetnek jogellenesen a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba.
- Bízom benne, hogy nemzetközi fórumokon sikerül törvényes eszközökkel leállítani a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd jogsértéseit.

A korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

A segítő együttműködést előre is köszönöm. Törvényileg kötelező törvényes eljárásukat továbbra is kérem, amely esetén kicsi gyermekeim ügye hamar megoldódna.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!
Kérem, hogy az ügyből ránk semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 04. 07. dr. Hidasi Edit

MELLÉKLET:
ügyünkről a BLIKK cikk: Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult -http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 05.10.v grehajt i anom li k ism telt.pdf
85K Download View as HTML


[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

Tárgy: végrehajtói anomáliák -ismételt

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit (Fiók felfüggesztve) :
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei