Igazságügyi pszichológus szakértő tevékenysége

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Miskolci Járásbíróság által kirendelt Homonyik Béla igazságügyi pszichológus szakértő rendelkezik-e bármely orvosi, pszichiátriai szakképesítéssel ahhoz, hogy a vizsgált személyek bármelyikének tesztkiértékelése, jellemzése során pszichiátriai problémákat állapíthasson meg?

- A szakvéleményeivel felnőttek, gyermekek, családok életét, jövőjét nagymértékben befolyásoló Homonyik Béla igazságügyi pszichológus szakértővel szemben folyt-e vagy esetlegesen van-e folyamatban bármilyen fegyelmi ügy, etikai vizsgálat vagy esetlegesen más eljárás a szakértői kamaránál vagy bármely hatóságnál?

- A szakvéleményeivel felnőttek, gyermekek, családok életét, jövőjét nagymértékben befolyásoló Homonyik Béla igazságügyi pszichológus szakértőnek meg kell-e felelnie bizonyos időszakonként bármilyen pszichológiai alkalmassági vizsgálaton?

- Ha Homonyik Béla igazságügyi pszichológus szakértőnek a Bíróság által történt felkérés vagy a vizsgálatok elvégzése során olyan körülmény jutna tudomására, amely összeférhetetlenséget vet fel, akkor azt kell-e jeleznie az őt felkérő Bíróság felé? Ilyen esetben elkészítheti-e a szakvéleményt vagy vissza kell utasítania annak elkészítését?

- Homonyik Béla igazságügyi pszichológus szakértő egy gyermekelhelyezési per során esetlegesen megteheti-e, hogy fontos vizsgálatot (a gyermek közös vizsgálatát) csak az egyik féllel (apa, apa édesanyja, apa élettársa) végzi el, míg ugyanazt a vizsgálatot a másik féllel (anya, a szóban forgó gyermek testvére, az anya testvére) nem végzi el? Ez a körülmény felvet-e bármely problémát, kifogást a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban?

- Ha Önök nem rendelkeznek az általam kért adatokkal, akkor tudnak-e segíteni abban, hogy hová fordulhatok fenti kérdéseimmel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 23.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO ID 2883 3 2018.pdf
208K Download View as HTML


Tisztelt Ferenczi Sándor Úr!

 

 

Mellékelve küldöm fenti tárgyban készített tájékoztatásunkat. 

 

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei