Igazságügyi szakértő egészségügyi működéssel kapcsolatos adatigénylés

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi bejegyzett szakértői tevékenységhez?

2. Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi működési engedély nélkül személyeket?

3. Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

4. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

5. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

6. Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

7. Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

8. Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak? 2016. évi XXIX. törvény
11. § (2)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: ÁEEK Főigazgatói Titkárság
Állami Egészségügyi Ellátó Központ


Attachment image001.png
2K Download


Tisztelt Györei Árpádné!

 

Hivatkozással az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére, 2018.
november 21. napján, elektronikus levélben megküldött közérdekű
adatkérésére, tájékoztatásul az alábbi válaszokat adjuk.

 

1.       Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési
nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi
szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi
bejegyzett szakértői tevékenységhez?

·         A működési engedély nem tartozik Hivatalunk feladat- és
hatáskörébe.

A bejegyzett igazságügyi szakértői tevékenységhez klinikai
szakpszichológus esetén a hatályos jogszabályok szerint érvényes működési
nyilvántartásra van szükség.

2.       Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi
működési engedély nélkül személyeket?

·         Az igazságügyi szakértők névjegyzékét az Igazságügyi
Minisztérium vezeti, a névjegyzéket vezető szerv dönt a névjegyzékbe
vételről, a névjegyzéken tartásról és a névjegyzéken szereplő személyek
ellenőrzéséről a vonatkozó jogszabályok alapján.

Az ÁEEK az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető
szerv, nem ellenőrzi az igazságügyi szakértők szakértői tevékenységét.  

 

3.       Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett
egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

·         Erről az illetékes kormányhivatal népegészségügyi feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egységénél kell érdeklődni.

·         Működési nyilvántartása érvényes, jelenlegi működési
nyilvántartási ciklusa 2016.02.15-2021.02.15-ig érvényes.

 

4.       Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap,
nap)

·         Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásában
csak az alap-szakképesítését és az egészségügyi szakképesítését tartjuk
nyilván.

·         Egyéb szakképesítések nyilvántartása az egészségügyi dolgozók
nyilvántartásában nem lehetséges, így Dr. Lazáry Györgyné további
szakképesítései nem tartoznak a működési nyilvántartás tárgykörébe.  

·         Alap-szakképesítése pszichológus diploma, melyet 1993.02.03-án
szerzett és az egészségügyi szakképesítése: klinikai gyermek pszichológus
szakvizsga, melyet 1995.06.06-án szerzett.

 

5.       Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt
szakpszichológiai szakképesítéssel?  Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

·         Nem.

6.       Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági
vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

·         A hatályos jogszabályok szerint olyan tevékenységnek minősül,
amihez érvényes nyilvántartás kell az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában.

 

7.       Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő
a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az
Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a
szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

·         A szakértői kompetenciákról a szakértői névjegyzéket vezető
szerv adhat tájékoztatást, ez kívül esik az ÁEEK feladat- és hatáskörén.

·         A működési NYILVÁNTARTÁSBAN való szereplés jelenleg a
névjegyzékre való felvétel feltétele az orvosi, egyes pszichológiai és
biológiai területeken bejegyezhető szakterületek szakértői számára.

·         Pszichológus szakértő azonban nem csupán ezen szakterületen
kerülhet a névjegyzékbe, hanem egyéb, egészségügyi dolgozói működési
nyilvántartást nem igénylő szakterületeken is (pl. pedagógiai
pszichológia, tanácsadó pszichológia).  

 

8.       Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi
Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül
közhiteles hatósági nyilvántartásnak? 2016. évi XXIX. törvény
11. § (2)

·         Az egészségügyi dolgozók ÁEEK által vezetett alap- és működési
nyilvántartása közhiteles nyilvántartás. Az Igazságügyi Szakértői
Névjegyzék közhitelességéről az azt vezető szervezet tud nyilatkozni.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából:

 

Halmi Ildikó

Titkársági szakreferens

[1]cid:image001.png@01D38FA5.7FCACF90

Főigazgatói Titkárság

H-1125 Budapest, Diós árok 3.

t:   + 36 1 393 5070

m: + 36 30 635 6566

f:   + 36 1 375 7253

e: [2][email address]

i: [3]www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Györei Árpádné hozzászólt ()

Köszönöm!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei