Igazságügyi szakértői felülvizsgálat

dr. Jasztrab Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Jasztrab Szilárd

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Tisztelt Igazságügyi Felügyeleti Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

I. Van-e Dr. Agárdi Tamás szakértőnek gyermekpszichológiai végzettsége, diplomája?
II. Nevezheti-e magát IGAZSÁGÜGYI GYERMEKPSZICHOLÓGAI SZEKÉRTŐNEK valaki, akinek nincs gyermekpszichológiai végzettsége, diplomája?
III. Dr. Agárdi Tamásnak miért nem a pontos végzettsége szerepel a IM szakértői névjegyzékének a honlapján? (Dr. Agárdi Tamás végzettsége: ’ KLINIKAI FELNŐTT SZAKPSZICHOLÓGUS ’ OKLEVÉL SZÁMA: 806/1995.)
IV. Mi az oka a valótlan adat szerepeltetésének? A IM vagy maga a szakértő szolgáltatott hamis (pontatlan) adatot a névjegyzékbe vételekor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 28.

Üdvözlettel:

dr. Jasztrab Szilárd
Dunavarsány, Ér u 16 2336
+36 30 4266 504

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 10.13.Szak rt i n vjegyz k 121.pdf
155K Download View as HTML


  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Tárgy: közérdekű adat megismerése iránti igény

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment xx iffo 3901 3 2017.pdf
196K Download View as HTML


Tisztelt dr. Jasztrab Szilárd Jácint Úr!

 

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyban készült tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel:

Lángné dr. Süle Anett

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

Igazságügyi Minisztérium
főosztályvezető

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér 4.

E-mail: [2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jasztrab Szilárd:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - IM

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei