Igazságügyi szakértői kompetencia kör meghatározásáról

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zala Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Vizsgálhat-e, diagnosztizálhat-e, illetve pszichoterápiát alkalmazhat-e felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakvizsgával rendelkező szakember kiskorú gyermeket, illetve gyermeken?

2. Vizsgálhat-e, diagnosztizálhat-e , illetve pszichoterápiát alkalmazhat-e gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakvizsgával rendelkező szakember felnőttet, illetve felnőttön?

Kérem határozott (igennel vagy nemmel) is hangsúlyozni a válaszukat a fenti kérdésekre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Zala Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
9K Download

Attachment V lasz.pdf
319K Download View as HTML


Györei Árpádné részére
Tisztelt Györei Árpádné!
Ezúton továbbítom a Zala Megyei Kormányhivatal fenti tárgyú levelét.
Tisztelettel:
Szántner Janka
titkársági ügyintéző
Zala Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
tel.: +36/92/507-704
[1][Zala Megyei Kormányhivatal request email]
[2]www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

References

Visible links
1. mailto:[Zala Megyei Kormányhivatal request email]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Üzemi baleset

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Bitskei Nóra által

Adatigénylés

A(z) Zalaegerszegi Törvényszék részére Györei Árpádné által

Kormányablakok

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei