Igazságügyi szakértői kompetencia kör meghatározásáról

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zala Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Vizsgálhat-e, diagnosztizálhat-e, illetve pszichoterápiát alkalmazhat-e felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakvizsgával rendelkező szakember kiskorú gyermeket, illetve gyermeken?

2. Vizsgálhat-e, diagnosztizálhat-e , illetve pszichoterápiát alkalmazhat-e gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakvizsgával rendelkező szakember felnőttet, illetve felnőttön?

Kérem határozott (igennel vagy nemmel) is hangsúlyozni a válaszukat a fenti kérdésekre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Zala Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
9K Download

Attachment V lasz.pdf
319K Download View as HTML


Györei Árpádné részére
Tisztelt Györei Árpádné!
Ezúton továbbítom a Zala Megyei Kormányhivatal fenti tárgyú levelét.
Tisztelettel:
Szántner Janka
titkársági ügyintéző
Zala Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
tel.: +36/92/507-704
[1][Zala Megyei Kormányhivatal request email]
[2]www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

References

Visible links
1. mailto:[Zala Megyei Kormányhivatal request email]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Üzemi baleset

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Bitskei Nóra által

Adatigénylés

A(z) Zalaegerszegi Törvényszék részére Györei Árpádné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei