Igazságügyi szakértővel kapcsolatos adatigénylés

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi bejegyzett szakértői tevékenységhez?

2. Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi működési engedély nélkül személyeket?

3. Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

4. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

5. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

6. Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

7. Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

8. Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak?
2016. évi XXIX. törvény 11. § (2)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 6.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO ID 3339 2 2018.pdf
639K Download View as HTML


Tisztelt Györei Árpádné Asszony!

 

Mellékelve küldöm tájékoztatásunkat  „Közérdekûadat Közérdekû adat
igénylés – Igazságügyi szakértõvel kapcsolatos adatigénylés” tárgyú
megkereséssel kapcsolatban.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

fõosztályvezetõ
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Fõosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei