Igazságügyi szakértővel kapcsolatos adatigénylés

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Dr. Lazáry Györgyné, igazolványszám: 271203, működési nyilvántartási szám: 129, cím: 9700 Szombathely Malom u. 9. igazságügyi szakértőnek kötelező-e az egészségügyi működési engedély a jelenlegi bejegyzett szakértői tevékenységhez?

2. Igazságügyi pszichológus szakértőként klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen vizsgálta-e egészségügyi működési engedély nélkül személyeket?

3. Mikortól és meddig rendelkezett, illetve nem rendelkezett egészségügyi működési engedéllyel? (év, hónap, nap)

4. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

5. Rendelkezik-e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológiai szakképesítéssel? Ha igen mikortól? (év, hónap, nap)

6. Az Igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakértés egészségügyi tevékenységnek minősül-e?

7. Vizsgálhat–e a szakértő klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakterületen személyeket, ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Névjegyzékben szerepel, (pl. a szakértő a működési nyilvántartás szereplés megszűnéséről nem értesítette az Igazságügyi Minisztérium) , de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a szakértőnek nem adott egészségügyi működési tevékenységre engedélyt?

8. Az Igazságügyi szakértői - klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági vagy felnőtt szakmai képesítés tekintetében az Igazságügyi Szakértői Névjegyzék vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak?
2016. évi XXIX. törvény 11. § (2)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 6.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO ID 3339 2 2018.pdf
639K Download View as HTML


Tisztelt Györei Árpádné Asszony!

 

Mellékelve küldöm tájékoztatásunkat  „Közérdekûadat Közérdekû adat
igénylés – Igazságügyi szakértõvel kapcsolatos adatigénylés” tárgyú
megkereséssel kapcsolatban.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

fõosztályvezetõ
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Fõosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstõl védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse errõl az
üzenet küldõjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszerébõl. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. http://www.kim.gov.hu/
3. mailto:[email address]

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei