II. János Pál pápa téren kivágott fák kivágási engedélye , a kivágás oka, pótlásuk terve

Simonné Schöberl Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Simonné Schöberl Erzsébet

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A II. János Pál pápa téren 2019. márciusában kivágott fák kivágási engedélye
A kivágás oka
A fapótlás üteme

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 26.

Üdvözlettel:
Simonné Schöberl Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Fenntartás
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment 015TKF.pdf
313K Download View as HTML

Attachment 022TKF.pdf
325K Download View as HTML

Attachment 026TKF.pdf
312K Download View as HTML

Attachment 046TKF.pdf
299K Download View as HTML

Attachment 051TKF.pdf
306K Download View as HTML

Attachment 054TKF.pdf
304K Download View as HTML

Attachment 057TKF.pdf
316K Download View as HTML

Attachment 103TKF.pdf
304K Download View as HTML

Attachment 116TKF.pdf
301K Download View as HTML

Attachment 130TKF.pdf
276K Download View as HTML

Attachment 133TKF.pdf
329K Download View as HTML

Attachment 151TKF.pdf
268K Download View as HTML

Attachment 153TKF.pdf
295K Download View as HTML

Attachment TKF 197.pdf
273K Download View as HTML

Attachment II.J nos P l p pa t r fakiv g s bejelent s.pdf
339K Download View as HTML


 

 

From: FŐKERT Nonprofit Zrt. Fenntartás
Sent: Wednesday, April 10, 2019 1:43 PM
To: '[FOI #12513 email]'
<[FOI #12513 email]>
Cc: FŐKERT Vezérigazgatói Titkárság <[email address]>; 'Hegedűs Gábor
([email address])' <[email address]>; Kövér Edit
<[email address]>; Fehérvári Eszter <[email address]>;
Demeter Tibor <[email address]>; FŐKERT Nonprofit Zrt. Iktató
<[email address]>
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - II. János Pál pápa
téren kivágott fák kivágási engedélye , a kivágás oka, pótlásuk terve
(ikt.sz. 1465/2019.)

 

Simonné Schöberl Erzsébet

részére                                                                                  
Iktatószám: 1465/2019.

                                                                                             
Ügyintézőnk: Fehérvári Eszter / S.E.

 

 

Tisztelt Simonné Schöberl Erzsébet!

 

2019. március 26-án, elektronikus úton továbbított, közérdekű adatigénylés
tárgyú levelére hivatkozva, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak
megfelelően az alábbiakról tájékoztatom:

 

Társaságunk faápolási szakemberei folyamatosan ellenőrzik a fák állapotát
a FŐKERT Nonprofit Zrt. üzemeltetésébe tartozó kiemelt közcélú
zöldterületeken, parkokban. A VIII. kerület, II. János Pál pápa téren a
fákat szakértőink megvizsgálták, és a fák állapotáról fadiagnosztikai
adatlap és kezelési javaslat készült. Ennek alapján március hónapban 14 db
fa kivágása vált szükségessé.

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
7. §-ában megfogalmazottak alapján élet-, egészség-, vagy vagyonvédelemre
veszélyt jelentő fákat azonnali intézkedésként szükséges a kezelőnek,
üzemeltetőnek kivágni, valamint azt utólag, a jogszabályban meghatározott
formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalmú levélben be kell
jelenteni a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A Társaságunk által összeállított fakivágás bejelentés a VIII. kerület
jegyzőjéhez benyújtásra került, melyre jegyzői határozat a mai napig még
nem érkezett. A fák pótlásával kapcsolatban – a hatósági eljárás
lefolytatását követően – a határozatban foglaltaknak megfelelően fogunk
eljárni. A faültetést az őszi időszakban tervezzük elvégezni.

 

Levelem mellékleteként csatoltan megküldöm a fák állapotára vonatkozó 14
db „Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat” című dokumentumot,
valamint a fakivágás bejelentés másolatát.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

 

Lipcsei Szabolcs

igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

 

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL.: +36 1 322 7032

MOBIL: +36 20 233 3562

FAX: +36 1 413 1283

WEB: [1]www.fokert.hu

E-MAIL: [2][email address]

 

[3]cid:image001.jpg@01D33C48.98F41040

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simonné Schöberl Erzsébet:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei