Ikt.szám: KS/RH/1945-36/2014. dokumentummal kapcsolatban

Geödy Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Geödy Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a korábban megküldött KS/RH/1945-36/2014. iktatószámmal jelölt "Semmelweis Egyetem tanácsadói szerződések, 2012-2014" című táblázatot úgy, hogy azt kiegészítik azzal az információval, hogy az egyes szerződések melyik egyetemi szervezeti egységhez tartoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 9.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Geödy Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A január 9-én benyújtott igénylésre még mindig nem kaptam választ, amelyre legkésőbb 2015. január 26-ig választ kellett volna adniuk.
Kérem, hogy a törvényes és transzparens működés alapvető követelményeinek betartásával, küldjék meg az igényelt adatokat.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment RH 27 5 2015 Ge dy P ter adatok megk ld se kieg tablazat.pdf
207K Download View as HTML

Attachment SE tanacsadoi szerz 2012 2014 szervezeti egys kieg.pdf
514K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/27-5/2015.

Geödy Péter                                                            

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

 

Kérésének megfelelően, mellékelten küldöm a „Semmelweis Egyetem tanácsadói
szerződések 2012-2014” című táblázatot, kiegészítve a szervezeti egységek
nevének feltüntetésével.

 

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          Dr. Stefka Nóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 

Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Geödy Péter:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

SE tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Rektori tanácsadás

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Kancellári kinevezés

A(z) Semmelweis Egyetem részére Farkas Irén által

Rektori keret felhasználása

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei