illegális fakitermelés Püspökszilágy területén

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylést elutasította a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2015. október 26-án és 27-én a Püspökszilágy külterület 051 helyrajzi számú területen (tulajdonosa a Magyar Állam, a vagyonkezelő pedig az Ipoly Erdő Zrt) található fenyőerdőben illegális fakitermelést végeztek.
A váci erdészet közérdekű bejelentés alapján a kitermelést leállíttatta. Az Erdészet közlése alapján engedély nem lett kiadva, a szükséges intézkedéseket megtették.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Váci Erdészet tett-e az ügyben feljelentést, továbbá van-e folyamatban eljárás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon vagy a Váci Rendőrkapitányságon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 7.

Üdvözlettel:

Szabó Péter
(2166, Püspökszilágy Kossuth Lajos u. 33.)

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

A 2015. december 07-én megküldött közérdekű adatigénylésre rendelkezésre álló 15 nap eltelt. Figyelemmel arra, hogy az adatigénylésre rendelkezésre álló idő nem lett meghosszabbítva és az adatigénylés nem lett megtagadva, várom mielőbbi válaszukat.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 23.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Pest MRFK
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment DOC151223 20151223133522.pdf
108K Download View as HTML

Attachment DOC151223 20151223133935.pdf
39K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter!

Tájékoztatom, hogy feltett kérdésére a válaszlevelünket 2015. december 9-én már megkíséreltük az ön által megadott email címre kézbesíteni, de a mellékelt igazolás mutatja, hogy sikertelenül. Válaszlevelünket ezúton ismételten megküldjük.
Tisztelettel:
Dr. Pintér Gábor r. alezredes
hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei