Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Busch János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Illetékbevételi számlák bevétele

Busch János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Busch János to read recent responses and update the status.

Feladó: Busch János

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2018 évben törvényszékenként mekkora összegű befizetés érkezett a törvényszékek Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 16.

Üdvözlettel:
Busch János

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Busch János

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Kérem szíveskedjenek válaszolni, mert a válaszadási határidő lejárt.

Üdvözlettel:

Busch János

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

Tisztelt Busch János!

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás teljesítése folyamatban van.
A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Köszönettel:
Magyar Államkincstár

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

KSF/85-1/2018.

Tisztelt Busch János!

 

Alábbiakban küldjük a kért adatokat tartalmazó táblázatot.

 

2018.01.01. – 2018.07.31.
Számlanév közötti illetékbevételek összege
Fővárosi Törvényszék 1 163 924 547
Budapest Környéki Törvényszék 249 437 536
Balassagyarmati Törvényszék 21 520 294
Debreceni Törvényszék 90 705 662
Egri Törvényszék 41 179 477
Tatabányai Törvényszék 60 103 791
Győri Törvényszék 87 590 329
Gyulai Törvényszék 46 575 538
Kaposvári Törvényszék 71 093 879
Kecskeméti Törvényszék 91 024 383
Miskolci Törvényszék 90 493 331
Nyíregyházi Törvényszék 72 406 414
Pécsi Törvényszék 87 024 921
Szegedi Törvényszék 124 529 410
Szekszárdi Törvényszék 28 643 603
Székesfehérvári Törvényszék 126 139 565
Szolnoki Törvényszék 62 418 715
Szombathelyi Törvényszék 39 843 270
Veszprémi Törvényszék 75 167 263
Zalaegerszegi Törvényszék 51 989 914
  2 681 811 842

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Busch János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Busch János:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Határidő túllépés

A(z) Magyar Államkincstár részére Króth Lajos által

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei