Illetményadatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre
azon kormánytisztviselők nevét, szervezeti egységét és esetleges vezetői kinevezésének tényét, illetményének összegét és a részére 2014. július hónapra folyósított helyettesítési díj összegét, akiknek a 2014. július hónapra folyósított illetménye az 556,560 Ft-ot azaz ötszázötvenhatezer-ötszázhatvan forintot meghaladta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktatószám: NGM/21941-2/2014     

                       

Átlátszó.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Cím!

 

Hivatkozva a 2014. augusztus 09-én érkezett közérdekű adatigénylési
kérelmére tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 2014.
július hónapra vonatkozóan 26 fő foglalkoztatott esetében haladta meg a
folyósított illetmény az 556 560 Ft-os összeghatárt.

 

A foglalkoztatottak nevét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Foglalkoztatott neve
Bálint Eszter
Balogh László
Banai Péter Benő
Dr. Berczik Ábel 
dr. Czomba Sándor
Erdélyi Rudolf Zalán 
Földiák Gergely Antal
Glattfelder Béla
Gondos Judit
dr. Greinstetter Balázs 
dr. Horváth Viktória 
dr. Jármai Péter 
Karsai Tamás
Dr. Kőrösmezei Csaba 
dr. Lenner Áron Márk 
dr. Nagy Ádám 
Oláh Gábor 
Orbán Gábor 
Pankucsi Zoltán
dr. Rákossy Balázs 
Sasvári Piroska 
Tállai András 
Tárnoki-Zách Péter 
Tátrai Eszter 
Turóczy László 
Varga Mihály 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei