IMG Solution és a HCS Experts vállalatokkal kötött szerződések-ÁEEK

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és szervezetfejlesztési Intézet az IMG Solution és a HCS Experts vállalatokkal kötött szerződéseket azok összes mellékletével együtt.

A miniszterelnökségtől, vagy más állami szervezettől érkezett-e utasítás, hogy ezekkel a cégekkel szerződést kössenek?

Ki adott utasítást a fenti cégekkel történő szerződéskötésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dóra
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Hivatkozással közérdekű adatkérésére, küldtük meg Önnek alábbi
válaszlevelünket.

 

Sajnos, két részletben és csökkentett terjedelemben sem mentek át a
rendszeren Önök felé a kért szerződések.

 

Tekintettel kérésére: a [1]kimittud.atlatszo.hu weboldalon a holnapi napon
próbáljuk meg feltölteni a szerződéseket. (itt informatikus kollégáim
segítségét kell kérnem)

 

Köszönjük megértését!

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Monday, October 08, 2018 5:23 PM
To: '[FOI #11655 email]'
<[FOI #11655 email]>
Cc: Sebestyén Kálmán <[email address]>F
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - IMG Solution és a HCS
Experts vállalatokkal kötött szerződések-ÁEEK

 

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Hivatkozással a fenti tárgyú adatkérésére, mellékelten megküldöm az ÁEEK
(jogelőd: GYEMSZI) és az IMG Solutions Kft. között hatályba lépett
szerződéseket, további szíves felhasználására.

 

A Miniszterelnökségtől és más állami szervektől utasításadás a szerződések
megkötésére nem érkezett.

 

A HCS Expert Kft-vel az ÁEEK nem kötött szerződést, és utasítás sem
történt erre vonatkozóan a felettes szervektől.

 

Megjegyezzük, hogy az ÁEEK-nek csak a HC eXpert Információtechnológiai
Kft-vel vannak  szerződései, a HCS Experts Kft-vel nincsenek.

 

Tekintettel a szerződések terjedelmére, két részletben küldöm meg azokat.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

referens

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Dóra
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Az alábbi linken töltheti le a levelében kért és rendelkezésünkre álló
szerződéseket, 2018. október 16. napjáig.

 

[1]https://letoltes.aeek.hu/?file=31ZVxwkpg...

 

Kérem szíves visszajelzését a szerződések letöltéséről.

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Monday, October 08, 2018 5:39 PM
To: '[FOI #11655 email]'
<[FOI #11655 email]>
Cc: Sebestyén Kálmán <[email address]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - IMG Solution és a HCS
Experts vállalatokkal kötött szerződések-ÁEEK

 

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Hivatkozással közérdekű adatkérésére, küldtük meg Önnek alábbi
válaszlevelünket.

 

Sajnos, két részletben és csökkentett terjedelemben sem mentek át a
rendszeren Önök felé a kért szerződések.

 

Tekintettel kérésére: a [2]kimittud.atlatszo.hu weboldalon a holnapi napon
próbáljuk meg feltölteni a szerződéseket. (itt informatikus kollégáim
segítségét kell kérnem)

 

Köszönjük megértését!

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Monday, October 08, 2018 5:23 PM
To: '[FOI #11655 email]'
<[3][FOI #11655 email]>
Cc: Sebestyén Kálmán <[4][email address]>F
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - IMG Solution és a HCS
Experts vállalatokkal kötött szerződések-ÁEEK

 

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Hivatkozással a fenti tárgyú adatkérésére, mellékelten megküldöm az ÁEEK
(jogelőd: GYEMSZI) és az IMG Solutions Kft. között hatályba lépett
szerződéseket, további szíves felhasználására.

 

A Miniszterelnökségtől és más állami szervektől utasításadás a szerződések
megkötésére nem érkezett.

 

A HCS Expert Kft-vel az ÁEEK nem kötött szerződést, és utasítás sem
történt erre vonatkozóan a felettes szervektől.

 

Megjegyezzük, hogy az ÁEEK-nek csak a HC eXpert Információtechnológiai
Kft-vel vannak  szerződései, a HCS Experts Kft-vel nincsenek.

 

Tekintettel a szerződések terjedelmére, két részletben küldöm meg azokat.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

referens

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei