IMG Solution és a HCS Experts vállalatokkal kötött szerződések-MÁK

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

IMG Solution és a HCS Experts vállalatokkal kötött szerződéseket azok összes mellékletével együtt.

A miniszterelnökségtől, vagy más állami szervezettől érkezett-e utasítás, hogy ezekkel a cégekkel szerződést kössenek?

Ki adott utasítást a fenti cégekkel történő szerződéskötésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Magyar Államkincstárhoz 2018. szeptember
22-én beérkezett közérdekű adatigénylésének teljesítése további 15 nappal
meghosszabbításra kerül az alábbiak – az információszabadságról szóló
(2011. évi CXII.) törvény – szerint:

 

„29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
15 napon belül tájékoztatni kell.”

 

Szíves türelmét kérjük a válaszadásig.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Alábbiakban kért megkeresésére hivatkozva a kért dokumentumokat a szombati
napon továbbítottuk az Ön részére, azonban a fájl nagy méretére való
tekintettel a levél visszaérkezett.

Várjuk visszajelzését, hogy a dokumentumokat online felületen, WeTransfer
segítségével is megküldhessük az Ön részére. Ezen a felületen az adatok
letöltésére 7 nap áll rendelkezésére, ezt követően a feltöltött
dokumentumok automatikusan törlődnek.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

 

From: Külső Kapcsolatok
Sent: Monday, October 08, 2018 11:19 AM
To: [FOI #11653 email]
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - IMG Solution és a HCS
Experts vállalatokkal kötött szerződések-MÁK

 

Tisztelt Vágó Gábor!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Magyar Államkincstárhoz 2018. szeptember
22-én beérkezett közérdekű adatigénylésének teljesítése további 15 nappal
meghosszabbításra kerül az alábbiak – az információszabadságról szóló
(2011. évi CXII.) törvény – szerint:

 

„29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
15 napon belül tájékoztatni kell.”

 

Szíves türelmét kérjük a válaszadásig.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vágó Gábor

Delivered

Tisztelt Külső Kapcsolatok!

Kérem a [email address] címre küldjék el.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei