info kérés

Pálinkás Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Bizonyára tudomásuk van arról, hogy a Pilisborosjenő 709/27-28 hrsz számú telkeket a környező területek tulajdonosai ,köztük én is, ajándékozták Pilisborosjenő Önkormányzatának.
Ajándékozásunk célja az volt, hogy ezzel is segítsük falunk gazdasági helyzetét. Ennek alapján és mint adófizető állampolgárként e területnek jelenlegi állapotával kapcsolatban kérem szíves tájékoztatásukat.

Több hónapja a területre több 100 de inkább 1000 m3-nyi építési bontási törmeléket halmoztak fel és tároltak le.
- Honnan származik ez a törmelék? Kinek és minek az érdekében tárolják itt?
Az elmúlt hetekben megkezdődött a telken a törmelék „feldolgozása” zúzással, darálással. Kérdésem, hogy ki végzi ezt a tevékenységet? Pilisborosjenőnek milyen haszna származik ebből? Értem alatta bérleti díj, jutalék stb. Milyen szerződés alapján történik ott a munka?
Pilisborosjenőnek milyen kézzel fogható bevétele vagy gazdasági haszna származik az itt folyó tevékenységből?

Bonusz kérdésem: a területre érvényes HÉSZ szerint GKSZ1 besorolás vonatkozik, mely előírja a zöld felületeket és a végezhető tevékenységeket is szabályozza. Önök szerint az ott folyó tevékenység mennyire felel meg e szabályzásnak és mit tesz a hivatal ennek betartatása érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 13.

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1 384 2017 P link s Gyula V lasz K z rdek adatig nyl sre.pdf
402K Download View as HTML


Tisztelt Pálinkás Úr!

Csatoltan megküldöm közérdekű adatkérésére polgármester úr válaszát!

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pálinkás Gyula:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei